Klubijuhid


JÕGEVAMAA
Raul Uus
raul@noorsots.ee
5672 3564

JÄRVAMAA
Keli Tubin
TubinKeli@hotmail.com

PÄRNU
Marjel Mõis
marjel.mois@gmail.com
5669 0333

RAKVERE
Anette-Clarissa Juht
anette-clarissa@noorsots.ee
5390 0143

RAPLA
Markus Langi
m4rkuslangi@gmail.com
5825 7623

TALLINN
Joonas Vahimets
jvahimets1@gmail.com
5351 6912

TARTU
Karl Pütsepp
karlpytsepp@gmail.com
5326 4686

TAPA
Marleen Vainjärv
marleen.vainj2rv@gmail.com
5461 4368

TÕRVA-HELME
Karl Kirt
karlkirt@gmail.com
5780 1498

VALGA
Ester Kaasik
esterkaasik@gmail.com
56261558

VÕRU
Kasper Keps
kasper.keps@gmail.com
5672 5359

LÄÄNEMAA
Jaan Uusalu
uusaluj@gmail.com
5838 0211