Revisjonikomisjon


Revisjonikomisjon teostab järelvalvet juhatuse, volikogu ja klubide tegevuse üle. Eelkõige seisneb see rahaliste vahendite kasutamise ja vastuvõetud otsuste ning reeglistiku järgimises.

Revisjoni koosseis:

Marion Teder
Revisjonikomisjoni liige

Madis Roodla
Revisjonikomisjoni liige

Madis Verro
Revisjonikomisjoni liige