Too lastele lugemisrõõmu!

Raamatuid saavad lasteaiarühmad osta alles siis, kui kõik muud vajadused on kaetud. Seetõttu ei ole paljudes lasteaedades sageli võimalust neid soetada. Nii mõnelgi pool on juba olemas lugemispesad ja lugemisnurgad, kuid lastele sobivaid harivaid raamatuid ei ole piisavalt.

Heategevusprojekti”Too lastele lugemisrõõmu” raames viime lasteaedadesse raamatuid ning läbi selle loome paremad tingimused varasemaks lugemisharjumuse tekkimiseks, juhime laiemat tähelepanu alushariduse rahastamise murekohtadele ja seome kohalikke noori nende kogukondadega, anname kohalikele noortele võimaluse lüüa kaasa oma kodukoha arendamises ja abistamises. Projekti viib läbi MTÜ Noored Sotsiaaldemokraadid.

Aita meil koguda lasteraamatuid ja muud mõnusat, et arendada lasteaedade lugemispesasid.

Kuidas raamatuid kogume?

Raamatuid saab tuua üle Eesti asuvatesse kogumiskastidesse. Kogumiskastidesse võib tuua nii spetsiaalselt selleks ostetud raamatuid või ka raamatuid, millest pere enda väiksed lapsed on välja kasvanud ning millest ollakse valmis loobuma.

Missuguseid raamatuid vaja on?

Igas piirkonnas hakatakse koguma aktiivsete noorte poolt lasteaedadesse sobivaid raamatuid – nii eakohaseid raamatuid, kust väiksemad saavad alles lugema õppida, kui juba veidi suurematele mõeldud lasteentsüklopeediaid teadmisjanu tekitamiseks ja lugemisrõõmu pakkumiseks.

Mis toimub lasteaedade rahastuses?

Projekti põhieesmärgiks on siiski tuua tähelepanu praegustele probleemidele alushariduses, millest ühena näeme seda, et lasteaedu peaks rahastama riik. Me soovime, et kõik lapsed kasvaksid üles võrdses keskkonnas ja nii suurlinna kui maalapsel oleks võrdsed võimalused ja ligipääs kvaliteetsele alusharidusele. Samuti seisame selle eest, et lasteaiaõpetajatele makstaks üle Eesti võrdset ja õiglast palka. Tavaliselt jäävad lastevanemate kanda lisaks kõrgetele toidu-ja kohatasudele ka varjatud kulud.

Kuidas noori kaasame?

Kolmandaks eesmärgiks on meie jaoks anda kohalikele noortele võimalus saada esmakordne positiivne emotsioon panustades kohaliku eluolu parendamisse  heategevusprojekti läbi viies ning suunata neid tulevikus ise märkama probleeme oma kogukonnas ja otsima neile lahendusi, mida ühiselt rakendada.

Vabatahtlikuna on sul võimaldus juhtida ja organiseerida terve maakonna vabatahtlike tööd - vastutustundlik ülesanne annab sulle uhkelt juhtimiskogemust, võimaluse tutvuda paljude ägedate inimestega üle Eesti, juhtimis- ja projektijuhtimiskoolituse ja ka võimaluse väikestele nunnudele inimestele midagi armsat ja toredat ära teha.

Projekti ajakava

oktoober
Vabatahtlike leidmine
november
Ettevalmistuste tegemine
detsember-veebruar
Raamatute kogumine üle Eesti
veebruar
Raamatute viimine lasteaedadesse ja projekti lõpetamine