Marjustini poliitikakohvik on kuus korra kogunev aktiivsete noorte klubi, milles arutletakse poliitikute ja ühiskonnateadlastega Eesti ja maailmapoliitika ajalisi ja ajatuid küsimusi.
Meie eesmärgiks on ärgitada noori neil küsimustel mitte ainult mõtlema, vaid ka senisest enam kaasa rääkima.

Üritused toimuvad korra kuus laupäeviti kell 11 Tartu ülikooli kohvikus.

Tule 8. aprillil poliitikakohvikusse

8. aprillil kell 11 Tartu Ülikooli kohvikus arutleme välisminister Sven Mikseriga, kas Eestil saab ja peaks olema iseseisev välispoliitika, kuidas saab Eesti praeguses julgeolekuolukorras ennast kindlalt tunda ning millisena näeb tema Eesti välispoliitika tulevikku.

Osalemiseks palun täida ära see ankeet:

Korraldajatest

Marju Lauristin

Marju Lauristin (ehk lihtsalt Marjustin) on Euroopa parlamendi saadik, Mart Laari I valitsuse sotsiaalminister, riigikogu ning Tartu linnavolikogu liige. Lisaks sellele Tartu ülikooli emeriitprofessor ning tunnustatud sotsioloog. Marjustini kõige hingelähedasemaks teemaks on haridus, sest ilma hea hariduseta pole meil head tulevikku.

Karl Pütsepp

Karl Pütsepp on Tartu ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse üliõpilane ning soovib tulevikus saada õpetajaks. Lisaks õpingutele juhendab ta Tamme gümnaasiumis meediaringi. Ka tema jaoks on kõige olulisem teema haridus. Arutelusarjaga üritab ta luua foorumit, kus noored saaksid erinevatel ajalikel ja ajatutel poliitikateemadel arutleda ning mõtteid vahetada.