Valga klubi


Valga klubi on kogukond, kus ollakse üksteise kõrval nii heas kui halvas. Nagu ka meie pildilt näha, siis seisame väärtuse eest – erinevus rikastab!

Valga klubis on erinevaid noori, erinevatest huvigruppidest. Meie seas on nii õpilasi, üliõpilasi, õpilasesindajaid, ajakirjanikke, vallavolikogu liikmeid, komisjonide liikmeid kui ka põllumehi, lauljaid, emasid ja tädisid. Tegeleme paljude teemadega, teiste seas näiteks maaelu, regionaalpoliitika, maanoorte võimalused, hariduspoliitika, kultuuridevahelised erisused, lõimumine, stereotüüpide murdmine, maksundus jne.

Oled väga oodatud meie sekka, kui jagad meie põhiväärtusi – võrdsus, õiglus, solidaarsus. Üks kõiki ja kõik hoolivama Eesti eest!

Alati Teie,
Valga Noored Sotsiaaldemokraadid

Klubi struktuur:

Klubi juht:
Ester Kaasik
esterkaasik@gmail.com

Klubi juhatuse täiendav liige:
Kermo Küün
kermokyyn@gmail.com

Klubi sekretär
Merlika Hüdsi
mhydsi@gmail.com

Esindaja volikogus:
Katre Kikkas
katrekikkas@gmail.com

Revident:
Gristen Smirnov