Anette Mäletjärv

488 Anette Mäletjärv

Tere!

Mina olen Anette Mäletjärv, LGBT+ õiguste aktivist, instagramis tuntud ka kui Heterokringel. Olen lõpetanud Amsterdam University College’is bakalaureusekraadi sotsioloogias ning rahvusvahelistes suhetes ning oma bakatöö kirjutasin Eesti LGBT+ kogukonna kohta. Pärast neli aastat Amsterdamis õppimist ning töötamist avastasin, et eelistan oma kodulinna Tallinna ning otsustasin tagasi kolida. Minu meelest on Tallinnas palju ägedat ning kõvasti potentsiaal, aga ka palju ruumi arenguks.

KOV tasandil on minu jaoks eelkõige oluline see, et Tallinna linnaruum oleks turvaline ning ligipääsetav kõigile, mis kujutab endast seda, et:

 • Tallinnas on läbimõeldud ning kvaliteetsed rattateed, mis päriselt soodustaks rattaga liiklemist, mitte ei oleks lihtsalt kitsad punased triibud asfaldil.
 • Tallinna kõnniteedel on aasta läbi võimalik liigelda kõigil, ehk ka vanuritel ning lapsevankrit või ratastooli ja muud abivahendeid kasutavatel inimestel.
 • Koostöös politsei ning teiste organisatsioonidega töötatakse selle nimel, et linnaruum (mh ka ühistransport) oleks turvaline naistele ja vähemusgruppidele, nagu näiteks LGBT+ inimestele ja tumedama nahavärviga inimestele. Kogutakse infot ja statistikat, mille põhjal võideldakse vaimse, füüsilise ja seksuaalse vägivalla ning vihakuritegude vastu.

Queer inimesena soovin volikokku saades seista ka Tallinna LGBT+ inimeste eest ning töötada selle nimel, et:

 • Tallinn liituks Rainbow Cities ning Mitmekesisuse kokkulepega.
 • Kogutaks statistikat LGBTQ+ inimeste olukorra kohta Tallinnas.
 • Linn toetaks soo- ja seksuaalvähemusteteemaliste täiendkoolituste läbiviimist tervishoiusektoris töötavatele inimestele, et soo- ja seksuaalvähemustesse kuuluvad inimesed ei peaks terviseabi saamisel kartma või kogema diskrimineerimist.
 • Linn töötaks LGBT+ õpilaste füüsilise ning vaimse heaolu ja turvalisuse tagamise nimel koolides, näiteks toetades LGBT+-teemaliste koolituste või kiusamisvastate programmide koolides läbiviimist.
 • Kõik ühe inimese WC-d Tallinna linna ja selle allasutustes oleksid sooneutraalsed ja et ka koolides oleks vähemalt üks WC-dest sooneutraalne.
 • Loodaks LGBTQ-sõbralikke ujulaid ning sportimisvõimalusi.
 • Viidaks läbi kampaaniad, et levitada teadlikkust LGBTQ+ identiteetide kohta ning suurendada sallivust linnas.
 • Paraneks vaimse tervise abi kättesaadavus, eriti LGBTQ+ inimestele ja teistele vähemusgruppidele.