Karjääri- ja ühiskonnaõpetus noorte tuleviku võti!

Möödunud aasta sei­suga on Eestis töö­tuid noori rohkem kui rahvaloenduse andmetel Pärnu linnas elanik­ke. 16% noortest ei õpi ega töö­ta ning noorte töötuse määr on 20% ehk iga viies noor on töö­tu, kirjutab ajalehes “Põhjarannik” Maarja-Liis Roone, Ida-Virumaa noorte sotsiaaldemokraatide klubi esimees. Just praegu peaks tegema korrektuure ning haridusasu­tused peaksid olema suuteli­sed kohanema tööturu muu­tuste ja vajadustega. Väga suuresti on …

Kõrgharidusreform kui elukestva õppe vaenlane?

Noorte Sotsiaaldemokraatide volikogu leiab, et Haridus- ja Teadusministeerium on kõrgharidusreformiga tekitamas olukorda, kus probleemid avatud ülikooli rahastamisega piiravad tuhandete inimeste ligipääsu kõrgharidusele. “Möödus vaid mõni kuu, kui pärast kiidetud kõrgharidusreformi pilt tulevikust selginema hakkas. Näiteks nägi riiklik plaan varasemalt ette, et soovitakse suurendada elukestvas õppes osalejate arvu ning võimalusi. Praegusel hetkel toimitakse risti vastupidi, kuna rahanappusest tingituna tehakse avatud ülikooli …

Noorsotsid soovivad erakonna toetust koolikohustuse tõstmise ideele

Eile lõppenud Euroopa noorsotside katuseorganisatsiooni YES (Young European Socialists) kongressil kiiideti heaks eestlaste ettepanek pikendada Euroopas koolikohustust kuni keskhariduse omandamiseni või kutsekvalifikatsiooni saavutamiseni. Sama ettepanekut arutab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus täna toimuval koosolekul erakonna haridusplatvromi raames. “Me ootame, et erakond viiks koolikohustuse tõstmise teema lähiaastatel riigikokku. See võiks olla üheks oluliseks meetmeks noorte tööpuuduse lahendamisel ja rohkemate ning targemate töökohtade loomisel,” …

Euroopas kiideti heaks noortegarantii!

Praegu on Euroopas umbes 5.8 miljonit töötut noort. Täna kiitis Euroopa Liidu Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste Nõukogu heaks Euroopa Noortegarantii, mis tähendab, et Euroopa Liidu eelarvest eraldatakse 6 miljardit eurot noorte tööpuudusega võitlemiseks. See on üks esimesi samme, mis peaks aja jooksul parandama miljonite noorte eluolu. Euroopa Noortegarantii sai teoks tänu Euroopa Sotsialistliku Partei (PES) jõupingutustele, sellesse panustasid sotsialistid …

Vabariigi aastapäeva tervitus

Täna arutatakse kas 95 aastat on palju või vähe, meenutatakse ja vaadatakse tulevikku. Täna sobib endalt ja oma sõpradelt küsida, mis on isamaa ja mis on isamaaline käitumine. Mäletan ühte väikest poissi, kellelt ühel vabariigi aastapäeval isa küsis, et mis asi on isamaa? Jõudmata poisi vastust ära oodata, selgitas lapsevanem poisile, et isamaa on sinu ema, isa, vend ja õde. …

Resolutsioon ECOSY kongressile koolikohustuse tõstmise teemal

Mandatory high school education will relieve the youth unemployment As of December 2011, 5.5 million young people in the European Union were unemployed. This figure is equal to the entire population of Finland or more than twice that of Slovenia. According to the European Commission youth unemployment rate is more than twice as high as the adult one – 22.7 …

Üliõpilased hakkavad erakondade sisedemokraatiat lahkama

Homme, 29. jaanuaril kell 17.00 toimub Tallinnas Köleri 2 tudengite rahvakogu aruteluõhtu. Eesmärgiks on esitada ettepanekuid rahvakogu.ee raames presidendile ning panustada ühisloome protsessi oma ideedega. Tallinna Ülikooli riigiteaduste ja filosoofia üliõpilased ja Noored Sotsiaaldemokraadid ootavad kaasa rääkima kõiki, kes on huvitatud poliitikute eetika ja erakondade sisedemokraatia küsimuste lahkamisest. „Ühtpidi vaadates võib öelda, et eetika ja sisedemokraatia on poliitiliste otsuste ja …

Vallavanem tunneb puudust heast söögikohast

Väätsa vallavanemale Jarno Laurile meeldib vabal ajal teravaid toite valmistada ja reisidel ei põlga ta keha kinnitada ka kõige veidramate toitudega. Olete Väätsa vallavanem ja Tartu linnavolikogu liige. Väätsa või Tartu mees siis? Tunnen ennast nii väätsalase kui ka tartlasena. Mul on kaks kodu: üks Väätsal, kus elan üksinda nädala sees, ja teine Tartus, kus elab mu pere ja kus …

Bussiliiklust Valgamaal saab parandada

MTÜ Noored Sotsiaaldemokraadid Tõrva-Helme klubi korraldas Tõrvas seminari «Bussiliiklus Valgamaal», kus arutleti maakonna transpordikorralduse üle. Seminari eesmärk oli välja tuua Valgamaa transpordi kitsaskohad. Kohalolijad rääkisid nii busside olukorrast, piletisüsteemist, graafikutest, marsruutidest kui paljudest teistest kohalikku bussiliiklust puudutavatest teemadest. Seminarilt tuli mitu konkreetset ettepanekut. Murekohtadena toodi välja, et õpilaste uued sõidukaardid ei lase sõita ja piletit osta peatusesse, mis kaardile märgitud …

Noorsotsid: Rahvakogu on võimalus muuta poliitilist kultuuri

Noored Sotsiaaldemokraadid kutsuvad inimesi üles aktiivsemalt kasutama rahvakogu.ee lehekülge ning esitama oma ettepanekuid. Noorsotsid toetavad ettevõtmise mõtet ja avaldavad lootust, et käimasolev protsess muudab poliitikas võimulolevate suhtumist. “Rahvakogu on loogiline jätk viimase aasta jooksul toimunule, kuid kindlasti ei tohiks ettevõtmine olla kodanikuühiskonnale koht, kus puhkama jääda, tegemist on alles esimeste sammudega küpsema ühiskonna suunas,” nentis noorsotside volikogu juhataja Janar Tiiroja. …