Grete Maria Neppo

395 Grete Maria Neppo

Mina olen Grete Maria Neppo ja kandideerin kohalikel valimistel Tartu linnas. Olen sündinud ja üles kasvanud Tallinnas, aga nagu paljusid noori, tõi mind Tartusse ülikool. Lõpetasin 2020. aastal Tartu ülikooli sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala ning sel aastal asun Tallinna ülikooli magistrantuuri õppima sotsiaalpedagoogikat ja lastekaitset. Igapäevaselt töötan haridusvaldkonnas: olen väikeklassi õpetaja Tartu Descartes’i Koolis ja töötan hariduslike erivajadustega lastega.

Võrreldes aga paljude teiste noortega, otsustasin mina Tartusse ka jääda. Miks? Ikka Tartu vaim! Minu jaoks on Tartu vaim siinne elukeskkond ja inimesed. Tartu elu on piisavalt kiire, et igav ei hakka, aga piisavalt aeglane, et silme eest ei lähe kirjuks.

Kandideerin valimistel, sest soovin oma kodulinna ja selle elanikesse veelgi rohkem panustada.

Kolm teemat, mis on minu jaoks olulised järgmiste aastate jooksul Tartus ära teha:

  • Ligipääsetavus: Tartu linnaruum peab olema kujundatud nii, et see oleks mugav nii 8- kui 80-aastasele. See tähendab korralikke, turvalisi ja tähistatud rattateid. Fooritsüklid peavad olema piisavalt pikad, et ka aeglaselt kõndiv pensionär rohelise tulega üle jõuaks. Hetkel on mitmeid ülekäike, kus ka kiirelt kõndiv noor inimene rohelisega üle minna ei jõua. Teeme korda ja loome kõnniteed linnaosadesse, kus neid pole, nt Karlova. Jalakäija peab saama ka lumerohkel talvel kõndida kõnniteel, mitte keset autoteed.
  • Haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkondade sidusus: info laste erivajaduste, puuete jm vajalikuga liigub eri asutuste vahel sujuvalt ning automaatselt. Lapsevanemad ei pea liikuma eri asutuste vahelt, et lapsele elutähtsaid teenuseid taotleda ja saada, need teenused on ühes asutuses koos. Linna spetsialistid toetavad ja nõustavad vanemaid, pered ei ole oma muredes üksi.
  • Turvalisus: haridusasutustes tehakse teavitus- ja ennetustööd pere-, seksuaal- ja kohtinguvägivalla kohta, et lapsed ja noored tunneksid märke ja julgeksid nendest teada anda. Tartu linna tänavad on valgustatud, jõe äärde ja sildadele paigaldatakse kaamerad, et vältida ja tuvastada uppumisõnnetusi. Tartu linna koolid on Kiusamisvaba kooli võrgustiku liikmed. Õpilasi ja koolipersonali ei kiusata nende usu, soo või seksuaalse sättumuse põhjal. Tartu linn teeb koostööd politsei ja eraturvafirmadega, et tagada kord ja turvalisus päeval ja öösel: Tartus ei rünnata inimesi nende nahavärvi või vikerkaarelipu kandmise pärast.

On Tartu aeg! Tule meiega!