Juhatus

Noorsotside igapäevast tööd korraldab juhatus. Juhatusse kuuluvad president, asepresident, peasekretär ning juhatuse täiendavad liikmed. Juhatuse koosolekud toimuvad reeglina kaks korda kuus ning on avatud kõigile organisatsiooni liikmetele.


Õnne Paulus – President

onne@noorsots.ee 


Karl Aaron Adson – Asepresident

karl.adson@noorsots.ee


Vladislav Veližanin – Asepresident

vladislav@noorsots.ee


Laura Närska – Peasekretär

laura@noorsots.ee


Mark Andre Udikas – Välissekretär

markandreudikas@gmail.com


Bert Haabu – Valdkonnajuht

bert@noorsots.ee


Andrejs Rusinovskis – Valdkonnajuht

andrejs@noorsots.ee