Juhatus

Noorsotside igapäevast tööd korraldab juhatus. Juhatusse kuuluvad president, asepresident, peasekretär ning juhatuse täiendavad liikmed. Juhatuse koosolekud toimuvad reeglina kaks korda kuus ning on avatud kõigile organisatsiooni liikmetele.


Õnne Paulus – President

onne@noorsots.ee 


Karl Aaron Adson – Asepresident

karl.adson@noorsots.ee


Vladislav Veližanin – Asepresident

vladislav@noorsots.ee


Laura Närska – Peasekretär

laura@noorsots.ee


Mark Andre Udikas – Välissekretär

markandreudikas@gmail.com


Jens Jaanimägi – Arenduse valdkonnajuht

jens@noorsots.ee


Robert Kiisler – Tegevuste valdkonnajuht

robert@noorsots.ee

Emily Mirelle Vutt – Liikmeskonna valdkonnajuht

emily@noorsots.ee