Volikogu

Volikogu on noorsotside kõrgeim organ kongresside (toimub aastas korra) vahelisel ajal. Volikogu koosolekud toimuvad 4-6 korda aastas. Volikokku valib iga klubi oma esindaja ning kongress kokku lepitud arvu esindajaid (viimasel aastal 6 esindajat).

Volikogu valib noorsotside juhatuse liikmed (va. president ja asepresidendid kelle valib kongress), kinnitab eelarve ja tegevuskava ning kujundab poliitilisi seisukohti. Volikogu juht on Keli Tubin ning asejuht Ann Saks.

Volikogu liikmed on:

1. Helger-Hans Külmallik
2. Sirli Pippar (Tõrva klubi)
3. Elvis Roog
4. Ann Saks
5. Keli Tubin (Järva klubi)
6. Helin Müüdla (Ida-Virumaa klubi)