James Daniel Rock

542 James Daniel Rock

Olen Noorte Sotsiaaldemokraatide volikogu juht, Prantsuse Lütseumi õpilane, autor ja graafikadisainer. Minu kirjutisi on avaldatud ERRis, Eesti Päevalehes ning ajakirjas Eripedagoogika. Minu kümne Mustamäel elatud aasta jooksul on Keskerakond püsinud linnas ainuvõimul — aeg on muutusteks küps. Toon linnaosa valitsemisse uusi ideid ja tahtejõudu parendada Mustamäed.

Mustamäe — Tallinna kaugelt tihedaima asustusega linnaosa — peab muutuma rohelisemaks. Lõpetame ülearuste betoontuvide ning torupiirete hooletu paigutamise, teeme korda linnaosa teed ja tänavad ning loome puhtad, liigirikkad rohealad, mis kaunistavad elukeskkonda ning puhastavad õhku. Rajame pargi- ja metsaalade vahele katkematud rohekoridorid ning kaitseme olemasolevaid rohealasid. Peame kohanema aina ägenevama kliimaga — ehitame üleujutuste ärahoidmiseks targa veetorustiku.

Viime ellu Tallinna rattastrateegia, et nii ratturitel kui jalakäijatel oleks tänavatel turvalisem liikuda. Ehitame üle terve linnaosa autoteedest eraldatud ja selgelt märgistatud rattateed.

Foto: Tallinna Rattastrateegia

Teeme korda linnaosa juhtimise: seisan selle eest, et kohalik valitsus oleks igale mustamäelasele avatud ja läbipaistev. Linnaosavalitsuses pole kohta korruptsioonile ega sõbramehepoliitikale.

Linnaosavalitsus peab seisma ligipääsetava, rohelise ja elamisväärse Mustamäe eest järjepidevalt — mitte ainult valimiste eel. Teeme ruumi uutele mõtetele ja inimestele!