Keli Tubin

187 Keli Tubin

Kandideerin Eesti 200 nimekirjas

Teate neid noori, kes räägivad alati, et lähevad oma kodukohast ära ega tule kunagi tagasi ja siis ühel hetkel on nad tagasi. Mina vastan täpselt sellele stereotüübile.

Noorena peabki ära käima, et saaks tulla tagasi ja võtta endaga kaasa kõik need detailid, millega oma kodukohta rikastada.

Väikestes linnades ja külades peab olema kõigil sama hea ja mugav elada kui suuremates linnades või nende lähedal asuvatest valdades.

Selleks seisan mina järgmiste asjade eest:

  • Viipekeele tõlge peab olema tagatud igale kuulmispuudega valla elanikule. Enne 2015.aastal toimunud muudatust oli teenus iga valla sotsiaalteenuste hulgas vaikimisi. Kuulmispuudega elanike arvust olenemata peab Põlva vallas vastav teenus olema tagatud, et võimaldada ligipääsu teenustele ja kohtumistele.
  • Prügikastid peavad olema igas bussi peatuses, iga roheala juures ja kergliiklustee igal kilomeetril. See eeldab valla poolt organiseeritud regulaarset prügikastide tühjendamist. Väikesed asjad loovad suuri muutusi, mis hõlmab endas seda, et plastik pudelid ei vedele kergliiklus teede ääres või krõpsupakk bussi peatustes. Samamoodi nagu ei taheta jalutada tühi pakend näpus ei soovi keegi pikalt jalutada ringi lemmiku kaka näpus.
  • Innovatsiooni ja loomekeskuse loomine Põlvasse, mis loob keskkonna, kus igaüks saab oma ideid katsetada, oskusi arendada või kasutada ruume töötamiseks. Noored ja kõik ettevõtlikud inimesed peavadki saama liikuda aga nad peavad saama tegeleda kõige vajalikuga ka Põlva vallas. Seega on uue vallamaja ehituse rahastuse suunamine innovatsiooni ja loomekeskuse rajamiseks kasulikum ja otstarbekam.