Kristel Birgit Potsepp

402 Kristel Birgit Potsepp

Mina olen Kristel Birgit Potsepp ja kandideerin kohalikel valimistel Tartu linnas. Lõpetasin käesoleval aastal bakalaureusekraadi sotsioloogias ja riigiteadustes ning asun sügisest magistrantuuri Tartu Ülikooli Euroopa õpingute õppekaval. Olen pärit Tallinnast ning pärast Tallinna 32. Keskkooli lõpetamist arvasin, et Tartust saab minu jaoks vaid tudengilinn, kuid neli aastat Tartus elamist (pooleaastase vahetussemestriga Saksamaal) pani mind mõistma, et Tartu on saanud minu koduks.

Lisaks õpingutele töötan kommunikatsioonijuhina. Kuulusin 2019-2021 MTÜ SÜLEMi ehk Sotsioloogia Üliõpilaste Liit Eestimaal juhatusse, olen olnud TÜ Ühiskonnateaduste instituudi üliõpilasesindaja ja pikaajaline vabatahtlik erinevates MTÜdes. Mind kõnetavad enim sotsiaalvaldkonna teemad ja kultuurivaldkond. Olen suur kultuurifänn ja naudin tohutult teatrit ja kirjandust. Kirjanduse puhul naudin nii selle tarbimist kui ka loomist, nii näiteks saab minu loominguga tutvuda Värskes Rõhus ja Vikerkaares.

Tartu on Euroopa kultuuripealinn 2024, mis on suurepärane! Toetan selle kõrgtasemel korraldust ja kordaminekut. Selleks, et kultuuri rohkem Tartusse jõuaks ja Tartusse jääks, peab kultuuri kutsuma ja toetama ka linn ise. Mina soovin seista selle eest, et Tartus oleks mitmekesised, püsivad ja ligipääsetavad kultuurivõimalused. Kultuuri peaksid saama tarbima ka vaegnägijad ja -kuuljad, nii on oluline keskenduda ka eesti viipekeelele ja kirjeldustõlgetele. Kultuur on suur osa meie elust ning kultuuri tarbivad erineval kujul kõik inimesed. Kultuurivaldkonna töötajad peavad olema õiglaselt tasustatud, nii peaks kultuuritöötajate palgad vastama vähemalt Eesti keskmisele palgale.

Ligipääsetavus on oluline igal pool – nii kultuurisektoris, tööl, (üli)koolis, lasteaias ja linnaruumis üldiselt. Tartu on heade mõtete linn ning on tähtis, et kõigi head mõtted jõuaks linnani. Seda ei tohiks takistada erinevad sotsiaalmajanduslikud või tervislikud tegurid. On tohutult tähtis, et keegi ei peaks kogema sotsiaalset ilmajäetust. Nii on hädavajalik, et teenused, linnaruum ja tugi oleksid kõigile abivajajatele kättesaadavad. Ligipääsetavus hõlmab ka vaimse tervise probleemide puhul abi saamist. Vaimne tervis on teema, mis peaks olema üks prioriteetidest ning selle eest kavatsen ka seista. Olles ise kokku puutunud vaimse tervisega seotud muredega, oskan selle olulisust hinnata ka isiklikul tasandil.

Vaimset tervist aitab tervena hoida komplekt kättesaadavatest raviteenustest, vaimset tervist soosivast keskkonnast ja tugistruktuurist. Vaimse tervise teenused peavad olema kättesaadavad nii lastele, noortele, täiskasvanutele kui pensionäridele, ühesõnaga kõikidele inimestele igast vanusest ja soost.

Kolmanda teemana, mille eest seisan, toon välja keskkonna. Keskkond hõlmab nii keskkonnakaitset kui turvalist linnakeskkonda. Keskkond voolib inimese, kogukonna ja linna. Linnaruumi vormides peab arvestama igas vanuses, vormis ja võimalustega inimeste, looduse ja hea liikluskultuuriga. Linnas liiklemine peab olema meeldiv ja mugav kõikidele inimestele, olgu liiklejaks jalakäija, ratastooliga liikuja, kuulmis- või nägemisvaegusega inimene, koolijüts, jalgrattur, tudeng või pensionär. Selle jaoks on vaja hooldatud kergliiklusteid nii suvel kui talvel, turvalisi rattateid, reguleeritud ülekäigukohti ja turvalist liikluskultuuri. Linn peab olema turvaline ka erinevatele vähemusgruppidele ning keegi ei tohiks tunda end ebamugavalt enda nahavärvi või seksuaalse sättumuse tõttu. Nii on oluline koostöö politseiga, et tagada turvaline keskkond ja linnaruum. Keskkonnast rääkides on olulisel kohal loodusega arvestamine, liigirikkuse säilitamine ja tagamine ja rohealade

edendamine. Oluline on konsulteerida teadlaste ja spetsialistidega ning lähtuda teaduspõhisest lähenemisest.

Lisaks pean oluliseks:

  • Erinevatel ühiskonnagruppidel peab olema platvorm ja hääl. Kuulama peab puuetega inimesi, seksuaalvähemusi, pensionäre, tudengeid jne just neid puudutavates küsimustes. Kogukond oskab kõige paremini rääkida neid puudutavatest muredest ja rõõmudest
  • Avalikes tualettides (eriti (üli)koolides) peaksid olema tasuta naiste hügieenitarbed, st tampoonid ja sidemed
  • Päästetöötajad väärivad palgatõusu, et tänuväärne töö oleks tasustatud õiglaselt
  • Võrdne kohtlemine tööturul – linn peab edendama ja toetama mitmekesist ja sõbralikku töökeskkonda. Töökohtades ei ole töökiusu ning kedagi ei diskrimineerita soo, seksuaalse sättumuse või nahavärvi põhjal
  • Läbipaistev juhtimiskultuur
  • Elamispinnad peavad olema taskukohased ka ebakindlama majandusliku olukorraga inimetele, näiteks tudengitele, töötutele jmt
  • Linn kannustab prügi sorteerimist ja rohesõbralikku eluviisi

Minu Tartu on kultuurne, avatud, mitmekesine ja turvaline. On Tartu aeg!