Pavel Prokopenko: Oma tegemata tööd riigi kraesse ajada on silmakirjalik

Hiljuti ilmus Põhjarannikus lugu sellest, et õiguskantsler Ülle Madise saatis oma tööülesannetest lähtuvalt Jõhvi endise vallavolikogu esimehele Niina Neglasonile kirja, osutades mõnedele sotsiaalteenuste määrustele, mis olid kas reguleerimata või hoopiski seadustega vastuolus. Kuna õiguskantslerile laekus Jõhvi elaniku mure hooldaja määramise osas, ei saanud vastutustundlik ametnik seda tähelepanuta jätta. Ehkki Neglason tunnistas ombudsmani nimetatud vigu, tõi ta vastuseks saadetud kirjas esile …

Joosep Vimm: Tee tööd ja näe vaeva… Ja ongi kõik?

Eesti on rahvusvahelise õnneindeksi järgi 63. kohal Boliivia järel. Isegi Venemaa on meist mõe koha võrra eespool. Arutades muutusi tööturul ja seda, kuidas me tulevikus tööd teeme, on olulisel kohal väärtusküsimus. Kas me tahame eelkõige, et meie inimeste heaolu ja õnnelikkus oleks kõrge või peaks töötajatest väljapigistatav tootlikkus käima kõige ees? Praeguse töökorralduse puhul on kaotajaks kõik. Harvard Business Review …

Noorsotsid teevad ettepaneku kehtestada 4-päevane töönädal

Tuleviku töö peab jõudma inimesteni juba homme. Selleks peame 19. sajandist pärinevast tehasetöö korraldusest edasi minema ning looma moodsad tööstandardid. Tööaja lühendamine alla 70 tunni nädalas tundus tööstusrevolutsiooni aegu paljudele utoopilisena. Ometi on pea 100 aastat olnud normiks 40-tunnine töönädal. Samas on järjepidevalt kasvanud inimeste sotsiaalmajanduslik heaolu ning tootlikkus. Täna võib paljudele tööandjatele tunduda mõte 4-päevasest töönädalast sarnaselt utoopiline. Kuid …

Noorsotsid valisid uued juhid

Laupäeval, 12. mail 2018 toimus Ametiühingute Keskliidu konverentsikeskuse Noorte Sotsiaaldemokraatide kongress. Kongressil kuulati juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni aruandeid, kinnitati 2017. majandusaasta aruanne ning valiti organisatsioonile uued juhid. Noorte Sotsiaaldemokraatide presidendiks osutus valituks Joosep Vimm. I asepresidendiks valiti Barbara Brigita Oja. II asepresidendiks valiti Madis Roodla. Jõudu ja edu uuele juhatusele!

Kandideeri praktikale Euroopa Parlamenti Brüsselis

Euroopa Liidu pealinn ootab kahte teotahtelist praktikanti. Praktika kestab 5 kuud, algusega september 2018. Francis Valsi fond tasub praktikandile nii Brüsselisse ja tagasi sõidu kui stipendiumi kohapeal elamiseks. Lisaks on praktika käigus vähemalt kahel korral võimalik kaasa teha Euroopa Parlamendi kokku pakkimine, Strasbourg’i viimine ja seal plenaaristungi pidamine. See on võimalus näha lähedalt Euroopa Liidu otsustusprotsesse ja poliitikategemist. Lisaks on …

Noorsotsid: naised vajavad rohkem õiguste kaitset, mitte meeste tahtele allutamist

Noored Sotsiaaldemokraadid ei saa nõustuda Martin Helme sooviga raskendada abortide kättesaadavust ning leiavad, et naised vajavad Eesti ühiskonnas rohkem võimalusi ja oma õiguste kaitset, mitte meeste tahtele allutamist. “Abortide keelustamine ei peaks 2017. aastal Eestis üldse teemaks olema”, ütles noorsotside peasekretär Joosep Vimm. “Sellised seisukohad ei sobi kokku Eesti ühiskonna alustaladeks olevate põhimõtetega. Ettepanekud, mis seavad naiste õigused tagaplaanile, on …

Noorsotside peasekretäriks kinnitati Joosep Vimm

11. novembril toimunud Noorte Sotsiaaldemokraatide volikogu istungil kinnitati organisatsiooni uueks peasekretäriks Joosep Vimm. „Olen olnud sotsiaaldemokraatide liige juba mõned aastad ning nüüd ka noorte liige. Näen siin võimalust panustada sotsiaaldemokraatia levikusse Eestis ja sealjuures potentsiaali arendada organisatsiooni. Noorsotsid on täna ainus noorteorganisatsioon, kes on end selgelt väärtusteljel positsioneerinud,“ ütles noorsotside peasekretär Joosep Vimm. „Tolerastina leian, et peame selgelt jätkama võrdsete …

Noorsotside KOV platvorm 2017!

Noored Sotsiaaldemokraadid kandideerivad kohalike omavalitsuste (KOV) valimistel selleks, et muuta oma kodukoht kaasavamaks, arukamaks, innovaatilisemaks ja tervislikumaks. Me tahame, et meie kodukoht oleks … Noorte- ja inimsõbralik. Noorte teemad on meie südameteemad. Noorte- ja inimsõbralik kodukoht on kodukoht, mis vaatab tulevikku. Kõigile tuleb anda võimalus olla kaasatud otsustusprotsessidesse neile sobival viisil. Selleks saab KOV toetada noorte algatusi seades sisse neile suunatud projektifondid, …

Madis Verro: pilt räpasest Tallinnast on nukker

Viimasel ajal Tallinnas ringi liikudes tekib vägisi tahtmine asendada ühe toreda lastelaulu algussõnad «Lumi tuli maha ja valgeks läks maa…» hoopis salmireaga «Lumi sulas ära ja räpane on maa…» Pilt on nukker, et mitte öelda trööstitu. Nagu igal kevadel, nii vaatab ka meile tänavu vastu rämps ja laga. Kõikjal torkavad silma prügihunnikud, lume alt välja sulanud konid, tühjad krõpsupakid ning …

Marion Teder: Nihkes väärtushinnangud ei vii Eestit edasi

Beebibuumi ajal sündinuna alustasin kooliteed aastatel, mil avanesid väravad maailma ja Eestis sai populaarseks USA mentaliteet, mis põhines ennekõike materialistlikel väärtustel, asjade ja rikkuse jahtimisel. Mäletan siiani, kuidas tüdrukud omavahel kommenteerisid: „Kui tal pole alt laienevaid pükse, siis ta meie punti ei sobi.“ Aeg on kõvasti  edasi läinud, kuid see mentaliteet pole koolidest kuhugi kadunud, vaid on koolikiusamise probleemi tõttu …