Sõbrad


logoSotsiaaldemokraatlik Erakond on meie peamine koostööpartner, kellega meid ühendab maailmavaade. Noorsotside esindaja kuulub ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatusse.
admin-ajaxEesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 43 Eestis tegutsevat noorteühingut, 15 maakondlikku noortekogu ja 70 noortevolikogu. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.
esculogo-uusEesti Õpilasesinduste Liit esindab täna läbi oma liikmete ligi 100 000 õpilast üle Eesti, olles seega suurim noorteorganisatsioon Eestis. EÕEL seisab hea selle eest, et kõikidel õpilastel oleks võimalus kaasa lüüa ühiskonna ja õpilaspoliitika kujundamisel, saada kogemusi, oskusi ja enesekindlust ning avardada silmaringi.
eyl2Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on üliõpilaste katusorganisatsioon, mille eesmärk on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke ja sotsiaalmajanduslikke huve ning kaitsta tudengite õigusi.

EÜL osaleb üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises, tehes ettepanekuid ning selgitustööd Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, ministeeriumide, kõrgkoolide ja sotsiaalsete partnerite suunal.
FESLOGOblau15mmFondi eesmärgiks on sotsiaaldemokraatia levitamine ning koolitusvõimaluste pakkumine demokraatia ja pluralismi edendamiseks.Fondi väärtused on õiglane ühiskond, innovatsioon ja progress ning aktiivne demokraatia.
ahlAHL on avatud koolitusega tegelev katusorganisatsioon. Tegevuse aluseks on juhtmõte “Areng õppimise kaudu”. Ühtlasi toetab AHL kodanike vabahariduse omandamist ja enesetäiendamist.
FNSU on Põhjamaade noorsotse ühendav organisatsioon. Sinna kuuluvad Balti riigid, Skandinaaviamaad, Island ning Fääri saared.
YES_LOGO_3YES on Euroopa noori sotsiaaldemokraate ning sotsialiste ühendav organisatsioon, mis läbi ühtse poliitika kujundab seisukohti erinevates Euroopa Liidu poliitikates. Euroopa Noorsotside asepresident on hetkel ka meie president Maris Sild.
iusy_logo_webIUSY ühendab kõiki noori sotsiaaldemokraate ja sotsialiste üle terve maailma ühisesse katuseorganisatsiooni. ISUY liikmeskonda kuulub enam kui sajast riigist üle 150 erineva organisatsiooni.
IUSY korraldab seminare, arutelusid ning kohtumisi üle maailma ning iga kahe aasta järel kulmineerub tegevus IUSY suvekooliga, kus osaleb tuhandeid noori üle maailma.