Toeta

Annetusi, liikmemaksu ja solidaarsusfondi makseid saab tasuda meie pangakontole:

Saaja: Noored sotsiaaldemokraadid
Konto: EE812200221053461792

Annetused

Oleme avatud igas suuruses annetustele. Ülekande tegemisel märgi selgituseks: Annetus.

Liikmemaks

Liikmemaksu suurus aastas on 5 eurot.
Selgituseks märgi: Liikmemaks.

Iga tasutud liikmemaks annab klubile paremad võimalused sündmuste korraldamiseks.

Solidaarsusfond

Meie seas on neid, kes tahaksid võtta osa erinevatest noorsotside korraldatud üritustest, kuid kelle pere majanduslik olukord ei võimalda seda. Ometi on nad noored nagu meiegi ja tihti ka need, kelle saavutuste üle saame uhkust tunda. Solidaarsusfond tekib, kui oled valmis maksma ettenähtud osalustasust kasvõi ühe euro rohkem – juba see annab mitme inimese kohta kellelegi võimaluse osaleda. Solidaarsusfondist kaetakse abivajajate osalustasu ja transpordikulusid.

Kui ise abi vajad, siis võta julgelt meie peasekretäriga ühendust.

Solidaarsusfondi saab panustada samuti meie pangakonto kaudu märkides selgituseks: Solidaarsusfond.