Toeta

Liikmemaks

Organisatsiooni töö paremaks korraldamiseks kogume liikmetelt liikmemaksu.

Liikmemaksu suurus aastas on 5 eurot ning see tuleb tasuda MTÜ Noored Sotsiaaldemokraadid pangakontole nr EE812200221053461792. Selgitusse kirjutada “Liikmemaks”.

Iga tasutud liikmemaks annab klubile paremad võimalused sündmuste korraldamiseks.

 

Annetused

Noorsotside tegevust saab toetada rahaliselt ka annetusi tehes ja solidaarsusfondi panustades. Solidaarsusfondi abil saavad meie üritustest osa ka inimesed, kellel muidu majanduslik olukord seda ei võimaldaks.

Ülekande tegemisel tuleb märkida selgituste lahtrisse märksõna “annetus” või “solidaarsusfond”.