Õnne Paulus

578 Õnne Paulus

Õpin EKAs ning olen sündinud kasvanud Põhja-Tallinnas. Mulle meeldib lugeda korraga viit raamatut, käia Tartus ning panustada maailma parandamisesse aktivismiga.

Olles siiral veendumusel, et kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga, olen otsustanud kandideerida käesolevatel valimistel.

Aktiivse linlasena näen, et kuigi valimisaastal Tallinnas asjad liiguvad – valmivad rattateed, koostatakse strateegiaid ning saadakse kokku kohalikega – on tänane päälinn üldjoontes stagneerunud, korrumpeerunud ega arvesta kaugeltki kliimaeesmärkidega. Eesti suurim linn peaks aga olema eeskujuks teistele mitte sabas sörkija.

Kaasaegne linn peaks arvestama kõigiga – nii kohalike kui mujalt tulnute, nii koduste kui kodutute kui ka rikaste ja vaestega. Gentrifikatsiooni tõttu vajab Põhja-Tallinn rohkem otsusi, mis arvestaks kohalike elanike, mitte vaid uusarendajate soovidega. “Lällavaid” noori täis Telliskivi ei vaja karmimaid piiranguid, vaid turvalisemat ruumi ja tasuta vaba aja veetmise kohti. Linn peaks pakkuma tuge neile, kes ei ole kuldlusikas suus sündinud ning seetõttu peaks ka kultuur olema kõigile tasuta kättesaadav nagu ka hea ja kvaliteetne haridus. 

Lähtudes noorsotside programmist pean eriti oluliseks, et Tallinn:

  • rakendaks oma haldusalal võimalikke gentrifikatsioonivastaseid meetmeid, et vähendada inimeste sotsiaal-majanduslikku kihistumist;
  • toetaks ajutisi ning linnaruumiga eksperimenteerivaid lahendusi (nt Autovabaduse puiestee Tartu kesklinnas);
  • laiendaks koolides seksuaalhariduslikku õpet, sh LGBT+ kogukonda puudutavate teemade käsitlust;
  • pakuks maksusoodustusi või toetusi omaniketa ja tühjalt seisvate kultuurlise- või arhitektuuriajaloolise väärtusega hoonete soetamiseks, eeldusel, et need taastatakse koostöös muinsuskaitseametiga;
  • viiks ellu hästi läbimõeldud linnaplaneerimist; pakub inimmõõtmelist, kõigile ligipääsetavat ning mitmekesisema haljastusega tänavaruumi; vähendab muruniitmist; istutab juurde puid ja põõsaid;

Usun, et heas linnas sünnivad paremad mõtted ja õnnelikumad inimesed. Rohkem õnne meile kõigile!