Valitsuse eesmärgiks peab olema täielikult taastuvenergiale üleminek

wPCyys8TPCHY3GXm2N2D_ssp_inthewoods_1Noored Sotsiaaldemokraadid on mures Eesti energiapoliitika tuleviku suhtes, mida ilmestab visioonitu tegevus, mille järgi hakkaks Eesti Energia tootma elektrit puidu põletamise teel. Esialgu nominaalarvudes riigile kasu toov plaan on kui plaastriks jalaluu murrule ehk ei lahenda tõsisemaid puudujääke meie energiapoliitikas.

„On kurb kuulata, kuidas nii mõnedki Eesti juhtivpoliitikud on kaasa läinud metsatööstuse eestvedajate väidetega, nagu aitaks metsade raiumine ning saadud puidu kateldesse ajamine parandada meie energiasõltumatust ja luua uusi töökohti,“ sõnas noorsotside volikogu juht Juhan-Mart Salumäe. Noorte hinnangul on antud plaan ilmekaks näiteks sellest, et riigil puudub pikaajaline plaan riigi energiapoliitika muutmiseks Pariisi kliimakonverentsi valguses.

Noorsotside hinnangul peaks riik keskenduma energiaallikatele, mis on taastuvad ning mille sektori arendamine aitaks luua kõrgkvaliteetseid töökohti. Kasu peab olema kõigi ühiskonnasektorite ülene. „Nähes VKG tegevuse sõltuvust välisteguritest ning Eesti Energia välisprojektide kahjumlikkust, võime väita, et uus poliitika peaks rajanema kodustele energiaallikatele nagu näiteks tuul, päike ja vesi,“ tõdeb volikogu juht. Sealjuures toovad noorsotsid välja, et taastuvate energiaallikate toel saadud energiat on võimalik importida ka üle Soome lahe.

Noorsotsid peavad veidraks, et valitsus pole võtnud senimaani arvesse juba 2012. aastal valminud Eesti Taastuvenergia Koja ja Eesti Keskkonnaühenduste Koja ühisalgatusena valminud TE100 kava. „Järgides seal esitatud samme võiks Eesti juba 2030. aastaks sajaprotsendiliselt üle minna taastuvale energiale. Jääb vaid arusaamatuks, miks pole valitsus selle plaani suunas veel ühtegi sisulist sammu astunud,“ ütles Salumäe. Omalt poolt pakuvad noorsotsid välja valitsusele visiooni viia päikesepaneelid igasse Eestimaa majja ja tuulegeneraatorite abil katta talvel tekkivad energiaaugud. Esialgu utoopilisena tunduvaid eesmärke kinnitavad mitmed teadusartiklid, millele viitavad ka TE100 kavas mainitud allikad.

„Valitsus peab otsustama, kas nende jaoks on prioriteet Eesti energiapoliitika jätkusuutlikkuse tagamine või lühiajalise majandusliku süsti tekitamine. Arvestades, et valdkonna eest vastutavad ministrid Marko Pomerants ja Kristen Michal pole tänaseni ühtegi arvestatavat tulevikuvisiooni pakkunud, tundub kaalukauss liikuvat mugava kuid tulutu tegevuse suunas,“ arvas volikogu juht.

Lisainfo:
Juhan-Mart Salumäe
juhan.salumae@gmail.com
5813 2863