Poolas toimus seminar – Baltic Sea Future Radar 2015!

Oktoobri alguses külastasime Noorsotside delegatsiooniga Varssavit, kus toimus Friedrich Eberti fondi poolt korraldatud workshop “Baltic Sea Future Radar 2015”

Osalesid meilt kolm inimest: meie asepresident Annil ja majandus- ja sotsiaalvaldkonna juht Martinil oli esimene kord seal osaleda ning mul kolmas kord.

Selle sündmuse eesmärk on koguda kokku noored sotsiaaldemokraadid Läänemerd ümbritsevatest riikidest ja arutleda päevakajalistel teemadel ning jõuda mingisuguste järeldusteni.

Põhiteemad olid järgmised:

*Always look on the (b)right side of life – ehk siis parempopulism Euroopas

unnamed

Välja joonistusid huvitavad jooned. Kui Lääne-Euroopas on parempopulistid jõud, mis suunab rahvast eliidi vastu võitlema, siis Ida-Euroopas on see “valge” mehe võitlus kultuuri jms eest.

Huvitava lahendusena pakuti välja, et parempoolsete jõudude valijatega tuleb rohkem suhelda, kuna hetkel on neil tunne, et neid oleks nagu poliitiliselt hüljatud.

*Left alone? The Crisis of Social Democracy in Europe – Euroopa sotsiaaldemokraatia on kriisisunnamed (1)

Kui teema oli avatud, siis koorusid välja nii mitmedki põhjused

  • Sotsiaaldemokraadid kipuvad oma selged poliitilised jooned unustama nii pea kui valitsuse moodustavad.
    – Põhilised valijad on vähenenud, kuna töölisklass on drastiliselt vähenenud.
    – Või siis hoopis see, et inimesed kelle eest sotsiaaldemokraatia seisis ei taha enam valimas käia.
    – Sotsiaaldemokraadid ei julge enam EL-i kritiseerida, kuna kardavad et see ohustab EL-i tulevikku

Peale probleemide väljatoomist pakkus vasakpoolse think-tanki Krytyka Polityczna liige Michal Sutowski välja, et status quo säilitamise asemel peaksime leidma laiema perspektiivi nii ideoloogiliselt, eetiliselt ja struktuurselt.

*Europe’s security architecture under pressure – Euroopa julgeolekuarhitektuur on surve all

unnamed (2)

Peale teema avamist jõudsime osalejatega järeldusele, et Euroopa suurim oht ja tasakaalurikkuja on siiski Putini Venemaa ja peamiselt ideoloogilises perspektiivis. Et Putini Venemaa on jõud, mis destabiliseerib Euroopat nii seest (rahastades äärmuslike erakondi Euroopas) kui ka väljast. (Venemaa otsene seotus Süüria pagulaskriisiga)
Arutelud olid mõnusad, lektorid olid väga tasemel. On ikka suur vahe sees, kas sulle räägib pagulasteemast mõne suure Euroopa ülikooli professor või kohalik karjääripoliitik.

Sten Nurmeta

NS välissekretär