Karl Aaron Adson

394 Karl Aaron Adson

Olen Tartus üles kasvanud ja sellest saanud väga eriline koht minu jaoks ning olen uhke, et saan seda linna kutsuda koduks. Olen siin õppinud, lõpetades alguses Tartu Katoliku Hariduskeskuse ja hiljem Miina Härma Gümnaasiumi ja õppides sügisest Tartu Ülikoolis, olen samal ajal alati olnud vähemalt väikestviisi aktivist. 

Lõin kaasa mudel ÜRO paneelides juba põhikooli lõpus, kui 2015. aasta rändekriisiga intensiivistus arutelu, kuidas lahendada humanitaarkriisi ja pakkuda abivajaajtele parimat tuge. Olin juba siis seisukohal, et lähtudes inimõigustest ja täpsemalt seisukohast, et igaühel, kes seda vajab, peab olema õigus varjupaigale. Keskkooli ajal hakkasin aktiivselt tegutsema MTÜs Noored Ühiskonna Heaks, millega saatsime palju erinevaid noori inimesi Erasmus+ projektidele üle Euroopa vabatahtlikutööd tegema. Mu põhilisteks ülesanneteks olid nende projektide reklaamimine ja erinevate inimesega intervjuude tegemine, kes soovisid minna projektidele. Peale seda veetsin aasta kaitseväes, kus olin ka mõnd aega oma rühma esindusmees, ma peamiselt aitasin korraladada filmi- ja maleõhtuid, viia alluvate muresid ülematele ning vajadusel ülemaid nõustada. 

Peale teenistuse lõppu tundsin uuesti soovi laiemas ühiskonnas tegutseda ja oma panus anda. Kirjutasin erinevaid artikleid BLM-i liikumise kohta USAs ja selle sarnasusest Eesti rahvustevahelise konflikti kontekstis (Loe siit) ning kirjutsin ka üldisemalt diskrimineerimisest Eestis, kui post-kommunistlikus riigis (Loe siit) ja Valgevene olukorrast (Loe siit)..

2020 suvel valiti mind ka Noorte Sotsiaaldemokraatide kongressil ühingu asepresidendiks, ajal mil Eestis oli veel IKE EKRE kolmikliit lubasin seista LGBTQ+ inimeste õiguste eest. Sellele lubadusele olen ka olnud truu, aidates korraldada Tartus kahte LGBTQ+ kogukonna toetusmeeleavaldust ja korraldades ka Tallinnas ühe. Olen seda kõike teinud uskumusest, et keegi ei tohi end tunda vähemväärtustatuna Eestis ennekõike riigi poolt. Koroonakriisi ajal tegime avaldusi muuhulgas tööliste õiguste kohta ja kirjutasime sellest, kuidas noored on tööturul kehvas olukorras. 

Lisaks on mulle oluliseks teemaks haridus ning ka huviharidus ja valitsuse plaan lõigata huvihariduse eelarvet pooleks läheb mulle tõsiselt vastukarva, sest see karistab maakohtasid samal ajal, kui massiivse eelarvega Tallinnale ei tee see midagi. Selline liberaalide suhtumine viibki selleni, et inimesed, kes ei ela Tallinnas elavad kehvemat elu. 

Pean oluliseks ka vaimse tervise parandamist Eestis, kuna leian, et tegu on väga alarahastatud alaga, kuhu tuleb suunata rohkem rahastust riigi poolt, millest kõigest ma ka pikemalt kirjutasin (Loe siit).

Üks mu tõdesid on ka see, et koolitarbed ja haridus peavad olema kõigile tasuta ja võrdsetel alustel kättesaadavad, sest ainult nii saame me arendeda koos ja vältida suuri lõhesid. Seetõttu olen ka ise käed selles külge pannud ja lõin kaasa Lasterikaste perede liidu kampaanias ‘’Lapsed kooli’’, millega kogusime koolitarbeid lastele, kes neid vajavad, sest haridusele peab olema kõigil ligipääs võrdsetel alustel.

Mul on suur huvi ka kogukonnapoliitika kohta, mistõttu olen väga õnnelik, et Sotsiaaldemokraatliku erakonna programmis on nii palju noori toetavaid punkte. Minu jaoks on kõige olulisemateks teemadeks nende valimistega kolm teemat: vaimse tervise hoidmine, rattaringluse ja -taristu arendamine, roheline linn ning Tartu kuulutamine LGBT+ vabaduse alaks (loe rohkem siit) ja pean oluliseks välja tuua  need programmipunktid:

  1. Tõhustame ennetustööd inimeste vaimse tervise hoidmiseks. Oleme eestvedajad vaimse tervise murega laste ja noorte aitamisel. Loome koostöös riigi ja teiste omavalitsustega miljööteraapilise ravikodu toimiva Masingu kooli Pepleri ravikodu baasil.
  2. Võimaldame linna elanikest õpilastel ja tudengitel kasutada rattaringlust tasuta.
  3. Toetame aktiivselt LGBT+ kogukonna eesmärki saavutada võrdsed õigused ja võimalused elada täisväärtuslikku elul. Teeme Tartu LGBT+ vabaduse alaks.
  4. Arendame praegust Tartu kliimakava edasi selliselt, et kliimamuutustesse panustamine toimuks koordineeritult kogu Lõuna-Eestis.

Seega kui sa tunned, et Sotsiaaldemokraadid suudavad oma programmis pakkuda Tartule ja sulle seda, mida sa tahad linnas näha, siis tule 17. oktoobril valimiskasti juurde ja vali sots!

On Tartu aeg olla eeskujuks ülejäänud Eestile!