Noorsotside uued tuuled: uus presiidium ja poliitiline programm

13453123_10206686159857915_1225415524_o

 

14. mail toimus Tallinnas Eesti vanima poliitilise noorteorganisatsiooni Noorte Sotsiaaldemokraatide XXIII kongress, kus lisaks uute juhtide valimisele võeti vastu ka noorsotside ajaloo kõige põhjalikum poliitiline programm.

Noorsotside presidendiks valiti Monika Maljukov, kes on endine Eesti Üliõpilaskondade Liidu juht ning viimased kolm aastat täitis noorsotsides asepresidendi rolli. Noorsotside asepresident Ann Vaida liitus noorsotside ja SDEga, et seista vastu sallimatuse levikule Eestis. Ann on hariduselt riigiteadlane ja töötab erakonna loovkujundajana. Teine asepresident Merilin Lukk on töötanud nii tiimiliikme kui ka vabatahtlikuna filmi- ja muusikafestivalidel ning selle aasta aprillist aitab ta arendada start-up-kogukondi nii Eestis kui ka välismaal. Noorsotside peasekretärina jätkab Sirli Pippar, kes on Tõrva noortevolikogu ja Valgamaa Noortekogu juhatuse liige ning varem täitnud noorsotsides liikmetevaldkonna juhi rolli.

Noorte uue presiidiumi sõnul täidavad avalikku arvamusruumi hirmu õhutamine, diskrimineerimine ja soov Eestit ülejäänud maailmast isoleerida. „Vabas ühiskonnas üles kasvanud noorena on minu jaoks iseenesestmõistetav, et inimesi koheldakse võrdselt ning meie ühiskond on avatud ja innovaatiline. Kohalike omavalitsuste valimised 2017. aastal on meie võimalus noortena nende põhimõtete eest seista ja võidelda õiglasema ühiskonna nimel,“ ütles noorsotside president Monika Maljukov.

Ühe olulise eesmärgina näevad noored üürituru korrastamist ning peavad oluliseks, et avaliku sektori omandis olevate üüripindade osakaal kasvaks. „Praegu on paljud noored olukorras, kus töökohast loobutakse just seetõttu, et puuduvad korralik elamispind. Lisaks on üürihinnad Tallinnas ja Tartus ületanud juba ammu mõistlikkuse piiri,“ kommenteeris põhjuseid Maljukov. Peale selle on oluline ettevõtlikkuse toetamine – ettevõtlusega alustamist tuleb soodustada juba koolis. Ühe meetmena pakutakse välja madalama käibemaksumäära kehtestamist alustavate ettevõtete kasvuperioodil.

Maksusüsteemi tuleb sisse viia põhimõtteline muudatus, mis võimaldaks teha rohkem riigipoolseid kulutusi, kuid samas peab vähenema maksukoormus ühiskonna madalama sissetulekuga liikmetele. Noored leiavad, et sisse tuleb viia kinnisvaramaks ja maksustada tuleb luksusautode ja keskkonda rohkem saastavate sõidukite ostu. Tuleb kehtestada ka ettevõtte tulumaks, mille puhul maksavad ettevõtted makse kogu teenitud tulu pealt. Selle arvelt tuleb langetada märkimisväärselt tööjõumakse, et soodustada uute töökohtade loomist.

Noored sotsiaaldemokraadid peavad oluliseks ka õpetajate palgaküsimust, kuhu riik peab senisest enam investeerima. Oluline on ka lasteaiaõpetajatele kehtestada riiklik palga alammäär ning tugispetsialistide teenused peavad olema kõigile õpilastele kättesaadavad. Koolieelne aasta lasteaias peab olema kõigile kohustuslik ning lasteaias tuleb igale lapsele tagada tasuta toit. „Alusharidus on oluline osa lapse arengust ning siin ei saa riik teha järeleandmisi,“ kommenteeris seisukohti noorsotside president. Haridusasutustes tuleb rõhutada võrdõiguslikkuse põhimõtteid, vähemuste õigusi ning kasvatada arusaamist, et diskrimineerimisega kaasneb ka ühiskondlik kahju.

„Haridussüsteemi üheks eesmärgiks peab olema soostereotüüpide edasikandumise takistamine ning tuleb luua keskkond, kus iga laps ja noor tunneb end hästi ja turvaliselt,“ ütles Maljukov. Võrdõiguslikkusel on noorsotside programmis oluline koht. Noorte arvates peab riigikogu valimiste nimekirjadele kehtima reegel, mis lubab kinnitada vaid neid nimekirju, kus on tagatud sooline tasakaal nii järjestuses kui ka kogunimekirjas. Riik peab näitama eeskuju ning kehtestama riigiettevõtete nõukogudele sookvoodid. Samasoolistel paaridel peavad olema samasugused õigused nagu erisoolistel – abielluda ja lapsendada.

Noorte uus poliitiline programm keskendub avatud, salliva ja võrdseid võimalusi pakkuva ühiskonna eest seismisele. „Me näeme selgelt, et riigis valitsev vihkamine ja sallimatus viivad meie ühiskonda vales suunas. Meie põlvkonnal on vastutus ja ka kohustus seista ühiskonna eest, kus iga inimene tunneb end turvaliselt ning tal on võimalused ennast teostada,“ selgitas noorsotside president Monika Maljukov programmi põhimõtteid.

Noorsotside uue programmiga saab lähemalt tutvuda: www.noorsots.ee/programm.