Poliitilised noortekogud ja Eesti Noorteühenduste Liit allkirjastasid hea tava leppe

Täna, 19. mail allkirjastati Eesti Noorteühenduste Liidu üldkoosolekul varivalimiste hea tava lepe. Allkirjastamisega leppisid Eesti Noorteühenduste Liit, Noored Sotsiaaldemokraadid, IRLi Noored, Keskerakonna Noortekogu ja Eesti Reformierakonna Noortekogu kokku punktides, mille abil soovitakse tagada varivalimiste projekti objektiivsus ja poliitiline kallutamatus.

Varivalimised on Eesti Noorteühenduste Liidu korraldatav kodanikuhariduse projekt, mis toob 13-17 aastased üle Eesti sügisestel kohalike omavalitsuste valimistel valima ning arvamust avaldama. Varivalimiste abil soovib korraldaja muuta poliitika ja ühiskondlikud teemad noortele atraktiivseks ja mõistetavaks, pakkudes lisaks valimissimulatsioonile ka noortele suunatud debatte, konkursse ja erinevaid simulatsioonimänge.
Projekti eesmärk on süvendada noorte huvi ühiskonnaelus kaasarääkimise vastu ning motiveerida läbimõeldumaid otsuseid langetama. Projekti abil viime noorte arvamuse avalikkuse ja otsustajateni, et Eesti poliitika arvestaks rohkem noorte vajadustega.

Hea tava allakirjutanud lepivad muuhulgas kokku järgmistes punktides:

• Kõikidel Varivalimiste hea tavaga liitunud poliitilistel noorteorganisatsioonidel on õigus tutvustada enda organisatsiooni ning platvormi, kuid uute liikmete värbamine varivalimistega seotud üritustel ei ole lubatud.

• Allakirjutanud lepivad kokku, et ENLi poolt koostatud projekti tutvustusmaterjalides antakse kõikidele partneritele võrdselt visuaalset pinda ning kajastust.

• Iga organisatsioon vastutab enda esindajate tegevuse eest koolides, varivalimiste hääletuspunktides ja noortekeskustes: liikmed ei tee hääletuspunktides kampaaniat ühelegi poliitilisele erakonnale, maailmavaatele ega kandidaadile.

• Iga projektis osaleja võib tutvustada enda platvormi, tegevusi ja maailmavaadet, sekkumata teiste osalejate tegevustesse.

• Osalejatel ei ole lubatud varivalimiste tegevuste raames teha aktiivset agitatsiooni; sh jagada oma organisatsiooni ega ühegi erakonna sümboolikat (õhupallid, pastakad, plakatid jm) – jagada võib varivalimiste sümboolikat.

• Osalejad jagavad projekti partnerite vahel infot läbipaistvalt, ausalt ning võimalikult kiiresti, et mitte takistada projekti eesmärkide täitmist.

• Avalikkusega suheldes rõhutatakse koostööd ning välistatakse kallutatud info jagamist.

• Projektis osalejad tohivad omavahel konkureerida vaid intelligentsi, hea selgitustöö ja projektis ettenähtud tegevuste kaudu. Teiste partnerite osaluse varjamine ja konkurentsist ajendatud kritiseerimine ei ole käesoleva hea tavaga kooskõlas. Allakirjutanud peavad oluliseks informeerida ja kasvatada huvi ühiskonnaelu ja poliitika vastu.

• Varivalimistulemuste kindlakstegemine on avalik.

• Juhul kui mõni osapool rikub mõnd hea tava punkti, siis otsustavad hea tava edasise kehtivuse üle allakirjutanud ühiselt.

Varivalimiste projekti toetab Avatud Eesti Fondi Vabaühenduste Fond.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga