Juhatus


Noorsotside igapäevast tööd korraldab juhatus. Juhatusse kuulub president, kaks asepresidenti, peasekretär ning valdkonnajuhid. Juhatuse koosolekud toimuvad reeglina kaks korda kuus ning on avatud kõigile organisatsiooni liikmetele.

Juhatus korraldab valdkondlike töögruppide tööd, mille ülesanne on antud valdkonnas pakkuda juhatusele ja volikogule lahendusi ja valmistada ette noorsotside seisukohti.

juh


Monika Maljukov – President

v_monikaMonika on alati olnud veendunud, et ega miski ei muutu kui ise aktiivselt õiglasema ühiskonna nimel ei tegutse. Seetõttu ongi ta rohkem kui kümme aastat ise käe külge pannud – seda nii Eestis kui Euroopas. Võideldes nii üliõpilaste kui töötajate õiguste nimel.

Süda on alati tuksunud õigel pool – vasakul ja see tema 2013. aastal noorsotsidega liituma tõigi.

Monika tegeleb organisatsioonis kõigega – veendub, et noorsotsid oleks nähtavad, sisemiselt terved ja aktiivsed. Igapäevaselt töötab ta veel SDE büroos ja vabal ajal käib vajadusel ametiühingutel aktsioonidel abiks ning veedab võimalikult palju aega metsas seenel või matkates.

 

monika@noorsots.ee, 513 5430

 


Ann Vaida – Poliitilise valdkonna asepresident

v_annAnn on hariduselt riigiteadlane, hingelt hipster. Noorsotsidega liitus ta 2014. aastal. Ann ise ütles, et ta “ei jaksanud enam kõrvalt vaadata, kuidas teised otsustavad. Selleks, et Eesti riik oleks sallivam, hoolivam ja tolerantsem tuleb ise muuta seda sallivamaks, hoolivamaks ja tolerantsemaks.”

Anni ülesandeks on vastutada kõige poliitilise eest – et noorsotside hääl vasakpoolse ja progressiivse mõtteviisi levitajana oleks kuulda üle Eesti. Igapäevaselt töötab Ann giidina, vabakutseliselt kujundajana.

Ann teab Instagrami filtrite nimesid peast ja armastab veeta vabasid päevi kokates või Orwelli teoseid lugedes.

 

ann@noorsots.ee, 5813 8215

 

 


Merilin Lukk – Tehnilise valdkonna asepresident

v_merka

Merilin on elukutseline vabatahtlik, melomaan ja popkultuuri fänn. Ta on vabatahtlikuna ja tiimiliikmena ulatanud oma abikäe väikeste projektide kõrval ka muusika- ja filmifestivalidele. Praegu aitab Merilin arendada start-up kogukondasid nii Eestis kui välismaal.

Ta on õppinud inglise filoloogiat, kirjutanud lõputöö biit-luulest. Praegu õpib Merilin EBSis rahvusvahelist ärijuhtimist keskendudes organisatsiooni arendamisele ja eestvedamisele.

Merilin liitus noorsotsidega 2015. aasta novembris kuid huvi organisatsiooni vastu algas juba 2014. aastal, kui ühiskonnas algas suur debatt kooseluseaduse ümber.

Merilin on kindel, et igaühel on õigus õnnelikule ja heale elule ja abivajajatele peab ulatama käe. Sõna “tolerast” on tema jaoks suur kompliment.

 

 

merilin@noorsots.ee, 5346 3023

 


Sirli Pippar – Peasekretär

v_sirli

Sirli liitus noorsotsidega 2014. aastal ning selleks, et noorsotside liikmeskonna eest hoolt kanda. Sirli on õppinud turundust ning terve oma tegusa gümnaasiumi ning ülikooliaja tegutsenud erinevates noorteühendustes. See on ka põhjus, mispärast suhtlemine inimestega Sirlile väga meeldib. Vabal ajal teeb alatasa tööd. Kui siiski aega jääb, meeldib eriti tegeleda pilatesega, nautida pikki distantse kõndides, kuulata hiphopi ning jazzi ja loomulikult meeldib ise laulda.

Organisatsioonis on Sirli ülesandeks hoida asjadel silm peal. Üldine organisatsiooni töö administreerimine ning presidentidele nõu ja abi andmine on Sirli ülesanneteks.

Noorsotside põhiväärtustest on Sirlile südamelähedaseim õiglus. Just see on asi, mille eest võiks minna läbi tule ja vee.

 

sirli@noorsots.ee, 5837 7930

 


 

Jekaterina Trumm – Juhatuse liige

v_kati

Jekaterina (ehk Kati) on Tallinna Arte Gümnaasiumi õpilane, kes jõuab kooli kõrvalt veel igale poole – peale noorsotside tegeleb ta väitlemisega, on Mustamäe Noorteparlamendi asespiiker ja viib läbi erinevaid ühiskondlikel teemadel projekte.

Kati veedab oma vaba aja kunstiga tegeledes, jõusaalis või videoid filmides-monteerides. Ta arvab, et elu eesmärk pole enda leidmine, vaid enda loomine. Seda põhimõtet rakendab ta oma elus kui ka noorsotsides. Ta tahab, et noored ei läheks minema, sest kuskil mujal on parem, vaid et inimesed näeks, et tegelikult on võimalus muuta olukord siin paremaks läbi oma tegude.

trummjekaterina@gmail.com, 53993000

 

 


 

 

Barbara Brigita Oja – Juhatuse liige

v_barbara

Barbara on riigiteaduste tudeng Tallinna Ülikoolis ja ta on õppinud semestri ka Helsingi ülikoolis. Ta on saavutanud suure kogemuste ja teadmiste baasi korraldades konverentse ja olles vabatahtlikuna erinevate kultuurisündmuste toimumise kõrval.

Vabal ajal meeldib talle kokata, lugeda ja erinevatel teemadel podcaste kuulata. Kui ta muusikat kuulab, siis on see selline, millele saab kõvasti ja valesti kaasa laulda. Noortes Sotsisaaldemokraatides tahab Barbara tegeleda endale südamelähedaste teemadega nagu võrdõiguslikkus, integratsioon ja hariduspolitiika. Barbara lähtub elus põhimõttest, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.

barbara.brigita@gmail.com, 56254543

 


 

Egon Holger Erik Liinar – Juhatuse liige

v_erik

Egon Holger Erik Liinar (soovitavalt kutsuda Erikuks) on kolmanda kursuse riigiteaduste tudeng Tallinna ülikoolis, kooli kõrvalt töötab Erik von Krahlis.

Erik on geniaalne ajaplaneerija – juhatusse kandideerides ütles ta, et kindlasti ei hakka nii tööl kui ülikoolis käimine takistama aktiivset noorsotsidega tegelemist, sest tööl käib ta ju ainult öösiti. Vabal ajal tegeleb Erik graafilise disaini ja videomontaažiga. Kui ta midagi teeb, siis ta teeb seda tõsiselt ja hingega.

Erik on hingelt patsifist, väärtustab rahumeelsust ja töökust. Enamasti on ta aruteluringis alguses vaikne ning jälgib, mis toimub, ja kui suu lahti teeb, siis ütleb midagi eriti arukat või eriti vaimukat.

eheliinar@gmail.com, 56872995

 


 

Maris Sild – välissekretär

v_maris

Maris on olnud noorsots juba üle üheksa aasta. Selle aja jooksul on ta täitnud ka nii peasekretäri kui ka presidendi rolli ning nüüd võtnud enda vastutada meie välissuhtlusega tegelemise. Ta on meie Euroopa katusorganisatsiooni YES asepresident ning kõige selle kõrvalt ka veel Tallinna Linnavolikogu liige ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatuse liige.

Maris õpib sotsiaaltööd ning töötab igapäevaselt ettevõtlusministri Liisa Oviiri nõunikuna. Marisele südamelähedasteks teemadeks on kõigile noortele võrdsete võimaluste tagamine, seda on ta edendanud nii Lastekaitse Liidus töötades kui ka oma edasistes tegevustes. Oma vähese vaba aja (mis tuleb enamasti unetundide arvelt) veedab Maris heade raamatute ja sarjadega.

maris@noorsots.ee, 5693 8678