Noorsotsidest

Põhieesmärgid

Noortel Sotsiaaldemokraatidel on kaks põhieesmärki:

  • Sotsiaaldemokraatliku mõtteviisi levitamine, et Eestist kujuneks põhjamaine heaoluühiskond
  • Oma liikmete harimine, kujundamaks neist täisväärtuslikke kodanikke

Väärtused

Noorte Sotsiaaldemokraatide lipukirjaks on rahvusvahelise sotsiaaldemokraatia põhiväärtused: võrdsus, õiglus, solidaarsus. Sotsiaaldemokraatia vähendab ebavõrdsust ühiskonnas nii inimeste kui ka piirkondade vahel ning tagab kõigile osaluse heaolu kasvus. Õiglus kui õiguste ja võimaluste võrdsus. Solidaarsus kui hool, mure, huviühtsus ja koostöö ning inimõigused, humanism ja maksimaalne heaolu.

Maailmavaade

Sotsiaaldemokraatlik maailmavaade ei põhine ühetaolistel lahendustel kõigile, vaid püüab luua tasakaalu ja võrdseid võimalusi vastavalt inimese või ühiskonna vajadustele.
Sõna sotsiaaldemokraatia koosneb kahest väärtusest: sotsiaalsus ja demokraatia. Sotsiaalsus tähendab meie jaoks hoolivust, inimese märkamist ja soovi teda abistada, et elaksime ühiskonnas, kus saame üksteisele toetuda.

Demokraatia on radikaalne demokraatia, see tähendab demokraatia rakendamist kõigis tegemistes. Meie ideaal on kokkuleppeühiskond, mis põhineb usaldusel ja huvide vahendamisel; kus inimesed ei räägi kaasa ainult valimistel, vaid igapäevaselt.

Võrdsus

Et mõista võrdsuse tähendust, tuleb mõista, mida see EI tähenda. Võrdsus ei ole see, et kõik elavad samasuguses korteris, kannavad samu riideid ning saavad poest samu asju. Võrdsus tähendab võimaluste võrdsust. Võrdsus tähendab seda, et materiaalsed eelised ei anna kellegile sotsiaalseid eeliseid. Inimestel on erinevad huvid, soovid ja aspiratsioonid, mis on saavutatavad vaid absoluutse sotsiaalse võrdsuse all. Sellest tulenedes tähendab võrdsus seda, et igaühel on kontroll oma elu üle ning ainult sotsiaalse võrdsuse kaudu on võimalik tagada isikuvabadus.

Õiglus

Õiglus on võrdsuse rakendamine ühiskonnas. Õiglus tähendab seda, et absoluutselt kõik on võrdsed seaduse, maksuameti ja riigivõimu organite ees. Õiglus garanteerib selle, et ühiskonna nõrgemad lülid ei peaks kannatama ebavõrdsetes tingimustes, ning et kõik ühiskonna liikmed panustaksid nii palju, kui võimalik ja saaksid tagasi nii palju, kui tarvis.

Solidaarsus

Kui õiglus on võrdsuse rakendamine, siis solidaarsus on võrdsuse ja õigluse praktiseerimine. Solidaarsus tähendab seda, et kõik ühiskonna ja kogukonna liikmed töötavad koos vastastikuse abi põhimõttel. “Kus viga näed laita, seal tule ja aita” on hea viis kuidas solidaarsust lahtimõtestada, ehk aita abivajajat. Olla solidaarne on olla täpselt see inimene, keda vajaksid ka enda kõrval, olla mõistev ning abivalmis teiste suhtes.