Välissuhtlus

Noorsotsid annavad läbi välissuhtluse võimaluse reisimiseks ning laiema silmaringi maailmas toimuvast.

Noorsotsidel on sõpru üle terve maailma. Rahvusvaheliselt kuulume erinevatesse katuseorganisatsioonidesse – FNSU, YES ja IUSY, mis koondavad vastavalt Põhjamaade, Euroopa ning üle maailma noori sotsiaaldemokraate ja sotsialiste.

Välissuhtlus valdkonnana annab meie organisatsioonile väga palju – osalemine erinevatel seminaridel, koolitustel ning kohtumistel annab liikmele võimaluse läbi isikliku kontakti saada uusi teadmisi ning tutvusi, mis aitavad maailma paremini mõista.

Noortele sotsiaaldemokraatidele annab aktiivsus võimaluse koguda sisendit ning vahetada kogemusi, läbi mille saame kujundada nii sise- kui välispoliitilisi seisukohti – olgu teemadeks siis noorte tööpuudus, paremäärmuslaste positsiooni tugevnemine, sooneutraalsed abielud või Lähis-Ida konfliktid. Vahetu suhtlemine ja teiste riikide kogemustest õppimine on aluseks õiglasele ning ausale poliitikale Eestis.

Rahvusvahelised kontaktid annavad meie organisatsioonile võimaluse osaleda erinevates projektides, aruteludes ning olla rahvusvahelisel areenil oluliste ning sisuliste teemade algatajaks ning võimaldab seisukohtade kujundamise protsessides osaleda. Õppides tundma teisi riike üle Euroopa ja maailma, oleme kindlustatud laia silmaringi ning üllatavate kogemustega, mis kasvatab pädevust ning teadlikkust.

Igal meie liikmel on võimalik osaleda erinevatel seminaridel üle Euroopa. Suviti toimuvad suuremad laagrid ja festivalid – YESi ning IUSY üritused, kuhu koguneb tuhandeid noori ning neil sündmustel arutatakse nii sotsiaaldemokraatlikke väärtushinnanguid kui ka teisi olulisi poliitilisi teemasid. Kindlasti ei puudu tõsiste arutelude kõrvalt ka lõbusamad tegevused ning kõikjalt maailmast pärit uute ja vanade sõprade kohtumised.