Välissuhtlus

Välissuhtlus

Noorsotsid annavad läbi välissuhtluse võimaluse reisimiseks ning laiema silmaringi maailmas toimuvast.

Noorsotsidel on sõpru üle terve maailma. Rahvusvaheliselt kuulume kolme eri katuseorganisatsiooni: FNSU, YES ja IUSY, mis koondavad vastavalt Põhjamaade, Euroopa ning terve maailma noori sotsiaaldemokraate ja sotsialiste.

Meie välissuhtlus kujutab endast osalemist erinevatel seminaridel, koolitustel ning kohtumistel; see annab liikmele võimaluse läbi isikliku kontakti saada uusi teadmisi ning tutvusi, mis aitavad maailma paremini mõista.

Noorsotside aktiivne välissuhtlus annab võimaluse koguda sisendit ning vahetada kogemusi, läbi mille saame kujundada poliitilisi seisukohti – olgu teemaks noorte tööpuudus, paremäärmuslaste positsiooni tugevnemine, sooneutraalne abielu või Lähis-Ida konfliktid. Vahetu suhtlemine ja teiste riikide kogemustest õppimine on aluseks õiglasele ning ausale poliitikale Eestis.

Rahvusvahelised kontaktid annavad meie organisatsioonile võimaluse osaleda erinevates projektides, aruteludes ning olla rahvusvahelisel areenil oluliste ning sisuliste teemade algatajaks ning võimaldab seisukohtade kujundamise protsessides osaleda. Õppides tundma teisi riike üle Euroopa ja maailma, oleme kindlustatud laia silmaringi ning üllatavate kogemustega, mis kasvatab pädevust ning teadlikkust.

Igal meie liikmel on võimalik osaleda erinevatel seminaridel üle Euroopa. Suviti toimuvad suuremad laagrid ja festivalid – YESi ning IUSY üritused, kuhu koguneb tuhandeid noori ning neil sündmustel arutatakse nii sotsiaaldemokraatlikke väärtushinnanguid kui ka teisi olulisi poliitilisi teemasid. Kindlasti ei puudu tõsiste arutelude kõrvalt ka lõbusamad tegevused ning kõikjalt maailmast pärit uute ja vanade sõprade kohtumised.

FNSU

FNSU on Põhjamaade noorsotse ühendav organisatsioon. Sinna kuuluvad Balti riigid, Skandinaaviamaad, Island ning Fääri saared.

FNSU kohtumised toimuvad 3-4 korda aastas ning kulmineeruvad iga kahe aasta tagant toimuval kongressil, kuhu on liikmesorganisatsiooni juhtidel võimalik kaasata ka rohkem organisatsiooni liikmeid. Kongressi raames toimuvate kogemuste vahetamise ning arutelude käigus tugevdatakse suhteid nii juhtide kui ka liikmete tasandil.

FNSU annab erinevates poliitilistes küsimustes sisendit YES-le ning kollektiivselt võib esitada vastu võtmiseks ka resolutsioone. Näiteks „16 aastaselt valima“ on poliitiline küsimus, mille viisime Euroopa tasandile arutamiseks. Just FNSU liikmesorganisatsioonid on aastaid kokku hoidnud.

YES

YES on Euroopa noori sotsiaaldemokraate ning sotsialiste ühendav organisatsioon, mis läbi ühtse poliitika kujundab seisukohti erinevates Euroopa Liidu poliitikates ning annab IUSY-le sisendi maailma tasandi poliitikaid puudutavates küsimustes.

YES-i olulisim roll on viia noorte hääl Euroopa Liidu tasandile. YES on seotud PES-i noorteorganisatsiooniga; PES koondab ühe katuse alla sotsialistlikke ja sotsiaaldemokraatlikke erakondi üle Euroopa ja on esindatud Euroopa Parlamendis. Läbi noorteorganisatsiooni tegevuste ning sündmuste saame meie panustada Euroopa tasandi poliitikate kujundamisse. Näiteks oluline teema, mis sai alguse YES-st on Noorte Garantii kontseptsioon, mis on tänaseks kohustuslikuks muudetud Euroopa liidu liikmesriikidele.

IUSY

IUSY ühendab kõiki noori sotsiaaldemokraate ja sotsialiste üle terve maailma ühisesse katuseorganisatsiooni. IUSY liikmeskonda kuulub enam kui sajast riigist üle 150 erineva organisatsiooni. Liikmesorganisatsioone võib leida pea igast maailma paigast.

IUSY korraldab seminare, arutelusid ning kohtumisi üle maailma ning iga kahe aasta järel kulmineerub tegevus IUSY suvekooliga, kus osaleb tuhandeid noori üle maailma.

IUSY lähtub oma tegevustes tolerantsusest ja solidaarsusest ning rõhub sellele kõikidel sündmustel. See aitab organisatsioonide liikmetel maailma paremini tunnetada ning mõista eripärasid – oluline on me räägime maailmapoliitikast ja konfliktidest ausalt. Võimalus saada infot ning teadmisi vahetult erinevate riikide esindajatelt aitab meil organisatsioonina õppida ning olla poliitikakujundamisel teadlikumad.