Inimesed

Inimesed

JUHATUS

Noorsotside igapäevast tööd korraldab juhatus. Juhatusse kuuluvad president, asepresident, peasekretär ning valdkondade juhid. Juhatuse koosolekud toimuvad reeglina kord kuus ning on avatud kõigile organisatsiooni liikmetele.

VOLIKOGU

Volikogu on noorsotside kõrgeim organ kongresside (toimub aastas korra) vahelisel ajal. Volikogu koosolekud toimuvad 4-6 korda aastas. Volikokku valib iga klubi oma esindaja ning kongress kokkulepitud arvu esindajaid.

REVISJONIKOMISJON

Revisjonikomisjon teostab järelvalvet juhatuse, volikogu ja klubide tegevuse üle. Eelkõige seisneb see rahaliste vahendite kasutamise ja vastuvõetud otsuste ning reeglistiku järgimises.

KLUBIJUHID

Klubijuht organiseerib kohapealseid sündmusi, valmistab ette, viib läbi ja juhib koosolekuid, suhtleb erakonnaga ja teeb nendega koostööd ning suhtleb keskjuhatusega.

Juhatus

Noorsotside igapäevast tööd korraldab juhatus. Juhatusse kuuluvad president, asepresident, peasekretär ning juhatuse täiendavad liikmed. Juhatuse koosolekud toimuvad reeglina kaks korda kuus ning on avatud kõigile organisatsiooni liikmetele. Juhatus tegutseb põhikirja alusel.

Noori Sotsiaaldemokraate juhib president Maris Neeno.

Asepresidendid on Birgit Sitska ja Kaur Lukki-Lukin.

Peasekretär on Aivar Kamal.

Avaliku poliitika spetsialist on Erle Vainjärv.

Tegevusjuht on Linda Triinu Altnurme.

Arendusjuht on Alissa Ait.

Liikmeskonna juht on Triin Sooäär.

Välissekretär on Johanna Poell.

Volikogu

Volikogu on noorsotside kõrgeim organ kongresside (toimub aastas korra) vahelisel ajal. Volikogu koosolekud toimuvad 4-6 korda aastas. Volikokku valib iga klubi oma esindaja ning kongress kokkulepitud arvu esindajaid. Volikogu valib noorsotside juhatuse liikmed (v.a. president ja asepresidendid kelle valib kongress), kinnitab eelarve ja tegevuskava ning kujundab poliitilisi seisukohti.

Volikogu juht on Robyn Pihlak

Volikogu täiendavad liikmed on:

Gregor Sööt (volikogu asejuht)
Daniel Maiste
Mihkel Lepik
Kristo Valge

Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjon teostab järelvalvet juhatuse, volikogu ja klubide tegevuse üle. Eelkõige seisneb see rahaliste vahendite kasutamise ja vastuvõetud otsuste ning reeglistiku järgimises.

Revisjonikomisjoni juht on Kennedy Mölder.

Klubijuhid

Klubijuhid kutsuvad kokku ning viivad läbi klubi juhatuse koosolekud, vajadusel kuulutavad välja klubi üldkogud.

Tallinna klubi juht on Kennedy Mölder.

Tartu klubi juht on Mihkel Lepik.