Alampalk tõuseb 725 euroni.

Ametiühingud ja tööandjad jõudsid kokkuleppele tõsta uuest aastast alampalk 654 eurolt 725 euroni. Ligi 11% tõus jätab töötajatele kuus kätte senisest 71 eurot rohkem.

Sotside lubatud tulumaksuvaba miinimumi tõusu koosmõjul jääb madalama sissetulekuga inimestele kätte üle 100 euro kuus.

Kuigi alampalga saajad moodustavad umbes 2-3% tööturust, on miinimumpalga tõusu mõju laiem. Töötasu alammäära tõstes suurenevad ka sellega seotud hüvitised ja toetused. Muuhulgas tõusevad vanemahüvitis, lapsepuhkuse ja hoolduspuhkuse hüvitis.

Kaudne mõju seisneb ka selles, et kuigi teistel keskmisest palgast madalama tasuga ettevõtetel pole kohustust palka tõsta, teevad mitmed ettevõtted seda siiski konkurentsis püsimiseks.

EAKL-i esimees Jaan-Hendrik Toomel: “Kõrge inflatsiooni ja tõusvate energiahindade taustal on see madalamat palka teenivatele inimestele märkimisväärne rahaline võit ning aitab pisut upitada ka teisi alla keskmise jäävaid töötasusid.”

Alampalk moodustab uuel aastal 39,3% prognoositavast keskmisest palgast. Planeeritud tõus on küll hädavajalik ja tervitatav, kuid kaugeltki mitte piisav.

Euroopa direktiivi kohaselt peaks miinimumpalk moodustama aga 50% keskmisest palgast. 2023. aastal tähendaks see 870 eurost miinimumpalka.

Published
Categorized as Uudised