Noorsotside Suvekool 2018 “Missugune majandus on õiglane?”

25.–26. augustil Kehtna Kutsehariduskeskuses AJAKAVA: 25. august 10:00 Saabumine (tubadesse jagamine, registreerumine) 11:00 Eiki Nestor “Kuidas suhestuvad riik, majandus ja inimesed?” 12:30 Paus 13:00 Grupitöö 14:30 LÕUNA 15:00 Jevgeni Ossinovski “Noored majanduses ja tööturul” 16:30 Paus 17:00 Olukorrast riigis 18:30 ÕHTUSÖÖK 19:00 Õhtune programm 26. august 09:00 Hommikusöök 10:00 Programmiarutelu 11:30 Paus 12:00 Riina Sikkut “Sotsiaalmajandus” 14:00 LÕUNA   Nüüd …

Noorsotsid: muutuv tööturg nõuab tööajareformi

Noorte Sotsiaaldemokraatide korraldatud arutelul tõdeti, et tänase töökorraldusega edasi minna ei saa. Töötajate ootused ja majanduskeskkonna vajadused nõuavad tööajareformi ning õigusliku raamistiku paindlikumaks muutmist. Arvamusfestivalil korraldatud arutelul mõtiskleti tööturu tuleviku üle nii vananeva ühiskonna, heaolu ja tervise, majandusliku kasu kui ka selle reguleerimise aspektist. Kohaletulnutega jõuti ühisele seisukohale, et tänased seadused ei vasta ei muutunud olukorrale tööturul ega ühiskonna ootustele …

Madis Roodla: Pärisorjusest oleme vabanenud – mis võiks olla järgmine samm?

Paari sajandi eest said meie vaaresivanemad lahti suurest ikkest. Mõisate heaks rügamine, mis pahatihti oli alla turuväärtust, on meil käimas ka 21. sajandil. Olukord, kus praktika eest ei pea tasu maksma ja paljud riiklikud haridusasutused on selle kohustuslikuks muutnud on viinud meid olukorda, kus ettevõttele ja ka avalikul sektori on käes tasuta tööjõud jumala armust. Eriti groteskne on olukord ingliskeelsetel …

Pavel Prokopenko: Vajame taas integratsiooniministrit

Integratsioonipoliitika on tänapäeva Eestis aktuaalne. Kahaneva rahvaarvuga riigis (ehkki 2015 ja 2017 oli Eesti rahvaarv kasvutrendis) on valitsuse kohustuseks hoolitseda selle eest, et siia emigreerunud või pagulasstaatusega tulnud inimestel tekiks soov Eestisse jääda ja Eesti omaks võtta. Üksnes sellisel juhul saaksime rahvaarvu jõuliselt kasvatada, et lähitulevikus kas või tööjõupuudusest tingitud majanduslikke probleeme leevendada. Loomuldasa on ühtlasi ka loomuliku iibe suurenemine …

Joosep Vimm: Noored toetavad vasakpoolset poliitikat

On kurb, aga ka mõistetav, et IRL noored tegelevad asendustegevustega. Kui erakonna toetus kõigub pikalt valimiskünnisel, võib nii mõnigi kaotada pea. Kes hakkab palke teiste silmist otsima, kes organisatsiooni nime vahetama. Mõni poosetab erakonna liikmete keskmise vanusega, mis on teistest vanematest erakondadest (Reformierakonna erandiga) madalam eelkõige Res Publicaga liitumise tagajärjel. Võib ka muidugi kõige eelnevaga tegeleda. Paraku aga ei muuda …

Pavel Prokopenko: Oma tegemata tööd riigi kraesse ajada on silmakirjalik

Hiljuti ilmus Põhjarannikus lugu sellest, et õiguskantsler Ülle Madise saatis oma tööülesannetest lähtuvalt Jõhvi endise vallavolikogu esimehele Niina Neglasonile kirja, osutades mõnedele sotsiaalteenuste määrustele, mis olid kas reguleerimata või hoopiski seadustega vastuolus. Kuna õiguskantslerile laekus Jõhvi elaniku mure hooldaja määramise osas, ei saanud vastutustundlik ametnik seda tähelepanuta jätta. Ehkki Neglason tunnistas ombudsmani nimetatud vigu, tõi ta vastuseks saadetud kirjas esile …

Joosep Vimm: Tee tööd ja näe vaeva… Ja ongi kõik?

Eesti on rahvusvahelise õnneindeksi järgi 63. kohal Boliivia järel. Isegi Venemaa on meist mõe koha võrra eespool. Arutades muutusi tööturul ja seda, kuidas me tulevikus tööd teeme, on olulisel kohal väärtusküsimus. Kas me tahame eelkõige, et meie inimeste heaolu ja õnnelikkus oleks kõrge või peaks töötajatest väljapigistatav tootlikkus käima kõige ees? Praeguse töökorralduse puhul on kaotajaks kõik. Harvard Business Review …

Noorsotsid teevad ettepaneku kehtestada 4-päevane töönädal

Tuleviku töö peab jõudma inimesteni juba homme. Selleks peame 19. sajandist pärinevast tehasetöö korraldusest edasi minema ning looma moodsad tööstandardid. Tööaja lühendamine alla 70 tunni nädalas tundus tööstusrevolutsiooni aegu paljudele utoopilisena. Ometi on pea 100 aastat olnud normiks 40-tunnine töönädal. Samas on järjepidevalt kasvanud inimeste sotsiaalmajanduslik heaolu ning tootlikkus. Täna võib paljudele tööandjatele tunduda mõte 4-päevasest töönädalast sarnaselt utoopiline. Kuid …

Noorsotsid valisid uued juhid

Laupäeval, 12. mail 2018 toimus Ametiühingute Keskliidu konverentsikeskuse Noorte Sotsiaaldemokraatide kongress. Kongressil kuulati juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni aruandeid, kinnitati 2017. majandusaasta aruanne ning valiti organisatsioonile uued juhid. Noorte Sotsiaaldemokraatide presidendiks osutus valituks Joosep Vimm. I asepresidendiks valiti Barbara Brigita Oja. II asepresidendiks valiti Madis Roodla. Jõudu ja edu uuele juhatusele!

Kandideeri praktikale Euroopa Parlamenti Brüsselis

Euroopa Liidu pealinn ootab kahte teotahtelist praktikanti. Praktika kestab 5 kuud, algusega september 2018. Francis Valsi fond tasub praktikandile nii Brüsselisse ja tagasi sõidu kui stipendiumi kohapeal elamiseks. Lisaks on praktika käigus vähemalt kahel korral võimalik kaasa teha Euroopa Parlamendi kokku pakkimine, Strasbourg’i viimine ja seal plenaaristungi pidamine. See on võimalus näha lähedalt Euroopa Liidu otsustusprotsesse ja poliitikategemist. Lisaks on …