Noorsotside peasekretäriks kinnitati Ann Saks

Nädalavahetusel toimunud Noorte Sotsiaaldemokraatide volikogu koosolekul kinnitati organisatsiooni uueks peasekretäriks Ann Saks. “Kodanikuühiskonnal on riigi heaolule väga suur roll ja just organiseerunud inimesed on need, kes sinna kõige rohkem panustavad. Noored Sotsiaaldemokraadid on kindlasti õigel teel, aidates enda väärtuste eest seistes kaasa ka üldise heaolu kasvatamisele. Mul on väga hea meel, et mind siin organisatsioonis nii hästi vastu on võetud …

Joosep Vimm: universaalsed lahendused tööturul enam ei päde

Sel nädalal Noorte Sotsiaaldemokraatide korraldatud arutelul “Tööajareform. Mis? Milleks? Kellele?” jõuti järeldusele, et praegune töölepinguseadus ja töökorraldus on ajale jalgu jäänud ning tuleb leida uued lahendused, mis vastaks tänapäevastele vajadustele. “Kehtiv töölepingu seadus seab selged nõuded töö tegemise ajale ja –kohale, seda loomulikult töötaja huvide kaitseks. Tehnoloogia areng ja uute ettevõtlusvormide teke on aga loonud olukorra, kus killustunud tööturg peab …

Nime päritolu ei iseloomusta truudust riigile

EKRE ja Sinine Äratus avaldasid arvamust, et riigisaladuse kaitse mõttes peaks kehtima etniline profileerimine. Antud ettepanek ilmestab, et EKRE kui ka selle noorteorganisatsioon loodab luua täiendavaid nõudeid just etniliste mitte-eestlaste jaoks, mis oleks mitte ainult diskrimineeriv, vaid ei tagaks ka otsustavalt suuremat riigisaladuste kaitset. Ilmselge on aga see, et inimese päritolu ei ennusta truudust riigile. Paljud mitte-eesti päritoluga Eesti kodanikud …

Joosep Vimm: Kas tänase noore esimesed “triibulised” peaks olema trellid?

“Väljast toodi kohutav vitsakimp sisse, aknad lükati lahti, et mu kisa mõisamajja kuuldaks, ja siis kisti mu märjad potisinised jalast. Mis lõppeks tuli, selle peale, oh lugeja, lase mind laotada häbelik kate [—].“ Karistada, ikka karmilt ja viivitamatult karistada. Nagu Eduard Vilde jutustuses nii paistab, et tahavad paljud lahendada probleeme ka meie tänases ühiskonnas enam kui sada aastat hiljem. Kuna …

Joosep Vimm: Praktika on töövorm, mis vajab õiglast tasu

Noorte Sotsiaaldemokraatide presidendi Joosep Vimma sõnul on praktika samaaegselt nii töö- kui õppevorm. Praktikate korraldamist, Eesti praktikakultuuri nõrkusi ning tasustamisvõimalusi arutasid noorsotsid kohtumisel Eesti Ametiühingute Keskliiduga. “Praktikal käimine on olulisel kohal kutsehariduse omandamisel. Üha enam on see normiks saamas ka kõrghariduse õppekavades. Paraku suhtutakse praktikanti tihti endiselt kui tüütusse kohustusse või tasuta tööjõudu,” selgitas olukorda Joosep Vimm. Ta märkis: “Kuivõrd …

Noorsotsid aitasid rahvusvahelist suvekooli korraldada!

Suveakadeemiasse oli kokku kaasatud 78 rahvusvahelist osalejat Eestist, Portugalist, Itaaliast, Küproselt, Sloveeniast, Bulgaariast, Kreekast, Leedust, Makedooniast ja Hollandist. Suveakadeemia toimus 09.08.2018 – 18.08.2018. Kümne päeva jooksul üritati selgust saada kas populismi plahvatuslik levik ühiskonnas on oht demokraatlikele väärtustele. Noored sotsiaaldemokraadid korraldasid populismi olemust selgitava infopäeva Tallinna Komandandimajas. Hoones oli võimalik tutvuda ka riigi valimisteenistuse, Vabariigi Valimiskomisjoni ja Erakondade rahastamise järelevalve …

Noorsotside Suvekool 2018 “Missugune majandus on õiglane?”

25.–26. augustil Kehtna Kutsehariduskeskuses AJAKAVA: 25. august 10:00 Saabumine (tubadesse jagamine, registreerumine) 11:00 Eiki Nestor “Kuidas suhestuvad riik, majandus ja inimesed?” 12:30 Paus 13:00 Grupitöö 14:30 LÕUNA 15:00 Jevgeni Ossinovski “Noored majanduses ja tööturul” 16:30 Paus 17:00 Olukorrast riigis 18:30 ÕHTUSÖÖK 19:00 Õhtune programm 26. august 09:00 Hommikusöök 10:00 Programmiarutelu 11:30 Paus 12:00 Riina Sikkut “Sotsiaalmajandus” 14:00 LÕUNA   Nüüd …

Noorsotsid: muutuv tööturg nõuab tööajareformi

Noorte Sotsiaaldemokraatide korraldatud arutelul tõdeti, et tänase töökorraldusega edasi minna ei saa. Töötajate ootused ja majanduskeskkonna vajadused nõuavad tööajareformi ning õigusliku raamistiku paindlikumaks muutmist. Arvamusfestivalil korraldatud arutelul mõtiskleti tööturu tuleviku üle nii vananeva ühiskonna, heaolu ja tervise, majandusliku kasu kui ka selle reguleerimise aspektist. Kohaletulnutega jõuti ühisele seisukohale, et tänased seadused ei vasta ei muutunud olukorrale tööturul ega ühiskonna ootustele …

Madis Roodla: Pärisorjusest oleme vabanenud – mis võiks olla järgmine samm?

Paari sajandi eest said meie vaaresivanemad lahti suurest ikkest. Mõisate heaks rügamine, mis pahatihti oli alla turuväärtust, on meil käimas ka 21. sajandil. Olukord, kus praktika eest ei pea tasu maksma ja paljud riiklikud haridusasutused on selle kohustuslikuks muutnud on viinud meid olukorda, kus ettevõttele ja ka avalikul sektori on käes tasuta tööjõud jumala armust. Eriti groteskne on olukord ingliskeelsetel …

Pavel Prokopenko: Vajame taas integratsiooniministrit

Integratsioonipoliitika on tänapäeva Eestis aktuaalne. Kahaneva rahvaarvuga riigis (ehkki 2015 ja 2017 oli Eesti rahvaarv kasvutrendis) on valitsuse kohustuseks hoolitseda selle eest, et siia emigreerunud või pagulasstaatusega tulnud inimestel tekiks soov Eestisse jääda ja Eesti omaks võtta. Üksnes sellisel juhul saaksime rahvaarvu jõuliselt kasvatada, et lähitulevikus kas või tööjõupuudusest tingitud majanduslikke probleeme leevendada. Loomuldasa on ühtlasi ka loomuliku iibe suurenemine …