Noorsotsid peavad vajalikuks piirata erakondade rahavajadust

Noored Sotsiaaldemokraadid leiavad, et vähendamaks Eesti poliitika sõltuvust rahast, on vaja vähendada erakondade rahavajadust – tuleb seada selged  mahupiirangud poliitilisele välireklaamile ja telereklaamile ning kehtestada omavalitsuste meediakanalites poliitilised võrdsusprintsiibid sarnased rahvusringhäälinguga. Noorsotsid toetavad ka ettepanekut seada valimiskampaania kuludele ülempiir ning teevad ettepaneku selgemalt reguleerida, kui suure osa tegevustoetusest peavad erakonnad kulutama liikmete harimisele, sh. keskkontorist rahaliselt sõltumatu poliitilise järelkasvu tegevuse toetamiseks.

Sarnaselt paljude Euroopa riikidega peaks ka Eestis olema valimiskampaania ajal spetsiaalsed kuulutustahvlid , kus kõigil osalistel on võrdsed reklaampinnad ning mujal poliitilist välireklaami teha ei tohiks.

Noorsotside arvates on aeg piirata ka kõige kallima reklaami – telereklaami mahte, kehtestades, et ühes tunnis tohib üks erakond näidata telekanalis reklaami kuni 30 sekundit. See vähendab reklaamieelarve suuruse ja valimistulemuste otsest seost. Ühtlasi vähendab väiksem nõudlus ka reklaamisekundi hinda, misläbi väheneb jällegi erakondade rahavajadus .

Tasulise reklaami piiramise kõrval peavad noorsotsid oluliseks tagada kõigile poliitilistele jõududele võrdsed võimalused valimiste ajal omavalitsustes maksumaksja raha eest välja antavates ajalehtedes ja muudes meediakanalites oma sõnumi avaldamiseks. Siin saab reeglite seadmisel kasutada rahvusringhäälingu aastatepikkust edukat kogemust.

„Mõtete paljususel on suurem väärtus kui lugeda vaid Edgar Savisaare või Urmas Kruuse isakeselikke pöördumisi oma alamatele. Näiteks oleks väga mõistlik, et  2013. aastal enne kohalikke valimisi ilmuks ajalehes Pealinn iga linnapeakandidaadi poolt suur arvamuslugu,“ selgitas Noorte Sotsiaaldemokraatide president Lauri Läänemets.

„Usume, et taolised muudatused panevad poliitikud inimestega rohkem suhtlema ning vabastavad erakonnad sunnist kulutada mõttetult suuri summasid valimisreklaamile. Eelkõige peavad valimised olema ideede ja maailmavaadete debatt, mitte reklaamifirmade mõjutuskunsti näitamise koht,“ ütles Läänemets.

Lisaks eelpool toodule toetavad Noored Sotsiaaldemokraadid Riigikogusse jõudnud ettepanekut seada valimiskulutuste maksimumpiiriks 400 000 eurot

„Loomulik on eeldada, et erakondade tegevustoetus on mõeldud ühtlasi inimeste ja oma liikmete kaasamiseks ja poliitikate kujundamise protsessi toetuseks. Tegevustoetuse kohustuslikuks osaks võiks olla poliitikaanalüüside koostamine, liikmete koolituskulud jms. Nii on võimalik kontrollida, et riigipoolne raha ei kulu ainult valimisreklaamiks ja tegeletakse populismi asemel ka sisulise tööga,“ sõnas Läänemets.

„Peame ka oluliseks, et riigieelarvest erakondadele tulevas tegevustoetuses oleks kindel osa ette nähtud oma noorteorganisatsiooni tegevuse finantseerimiseks, et väheneks poliitnoorte sõltuvus erakonna keskkontori tahtest – nii kasvab peale uus poliitikute põlvkond, kes ei karda sekkuda, et tegevpoliitikud reaalpoliitikas maailmavaadet ära ei unustaks“ lisas Läänemets.