Joosep Vimm: Praktika on töövorm, mis vajab õiglast tasu

Noorte Sotsiaaldemokraatide presidendi Joosep Vimma sõnul on praktika samaaegselt nii töö- kui õppevorm. Praktikate korraldamist, Eesti praktikakultuuri nõrkusi ning tasustamisvõimalusi arutasid noorsotsid kohtumisel Eesti Ametiühingute Keskliiduga.

“Praktikal käimine on olulisel kohal kutsehariduse omandamisel. Üha enam on see normiks saamas ka kõrghariduse õppekavades. Paraku suhtutakse praktikanti tihti endiselt kui tüütusse kohustusse või tasuta tööjõudu,” selgitas olukorda Joosep Vimm.

Ta märkis: “Kuivõrd praktika on oma olemuselt õppimine läbi töö, on tegemist omaette töövormiga. Töö peab olema jällegi õiglaselt tasustatud. On valdkondi, kus praktikante hinnatakse kõrgelt, neid tasustatakse väärikalt ning nendes nähakse võimalikku tulevast töötajat. Mitmed IT-ettevõtted on praktikate korraldamisel eeskujulikud.”

Paljud noored on pandud aga ebavõrdsesse seisu. Tasustamata praktika võib teatud hariduse omandamise jätta osadele noortele kättesaamatuks, kui nad ei ole võimelised täiskohaga praktikatöö kõrvalt end säästude või vanemate rahakoti abil üleval pidama. See omakorda tähendab, et noorte valikuvabadus haridusmaastikul ja seeläbi tööturul on ebaõiglaselt piiratud.

Murekohti on veelgi, näiteks praktikakohtade üldine vähesus. Lahendusi ei ole aga lihtne leida. Ühest küljest oleks tarvis üldist suhtumise ja praktikakultuuri muutust. Teisest küljest peaksime leidma parima viisi, kuidas õiglasemad praktikatingimused kokku leppida. Kasu võiks sellest tõusta nii tööandjatele, noortele tööturule sisenejatele kui ka kogu tööturule tervikuna.

Vimm lisas: “Lahenduskäike on mitmeid ning nägemusi kindlasti erinevaid. Kokku saab leppida ka muudmoodi kui seadusi vastu võttes – näiteks kollektiivlepetega. Selleks, et praktikate korraldamist Eestis parandada, soovime kohtuda ja aru pidada eri osapooltega. Arutelu Ametiühingute Keskliiduga oli väga viljakas ning aitab kindlasti diskussiooni jätkata.”