Noorsotsid aitasid rahvusvahelist suvekooli korraldada!

Suveakadeemiasse oli kokku kaasatud 78 rahvusvahelist osalejat Eestist, Portugalist, Itaaliast, Küproselt, Sloveeniast, Bulgaariast, Kreekast, Leedust, Makedooniast ja Hollandist. Suveakadeemia toimus 09.08.2018 – 18.08.2018. Kümne päeva jooksul üritati selgust saada kas populismi plahvatuslik levik ühiskonnas on oht demokraatlikele väärtustele.

Noored sotsiaaldemokraadid korraldasid populismi olemust selgitava infopäeva Tallinna Komandandimajas. Hoones oli võimalik tutvuda ka riigi valimisteenistuse, Vabariigi Valimiskomisjoni ja Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni tööga. Infopäeva raames toimus ka populismi temaatiline diskursus mille käigus osalejad said enda jaoks lahti mõtestada millega on populismi puhul tegemist. Päeva lõpus avanes kõikidel rahvusgruppidel võimalus tutvustada enda koduriigis eksisteerivat poliitilist olukorda ning kuidas on selle kulgemist mõjutanud populism.

Ühtlasi toimus suvekooli raames ühine ekskursioon Riigikokku.

Suveakadeemia korraldamine oli inspireeritud kohaliku tasandi demokraatlike protsesside ning sotsiaalmeedia vahelistest seostest ning nendest seostest tingitud aruteludest. Olukorras, mille puhul sotsiaalmeedia muutus valimisprotsessi oluliseks osaks, ilmnes, et sotsiaalmeedia sisu tarbimisel on tihti märgata analüüsi, sh kriitilise suunitluse, puudumist. See omakorda soodustab vale informatsiooni levimist ning seeläbi ka erinevate ohtude suurenemist meie ühiskonnas tervikuna. Arvestades omakorda asjaolu, et sotsiaalmeedias on suures mahus peaaegu iga tarbija ka mõnel viisil sisu tootja, avaldub ülaltoodud probleemi puhul veel ka teine külg – vastutustundetus (kriitilisuse puudumine) sisu tootmisel.

Ürituste korraldamist toetas SA Archimedes Noorteagentuur läbi Erasmus+ programmi vahendite.