Karl Pütsepp

397 Karl Pütsepp

Tartu on tohutult mitmekesine linn: siin on loodust ja kultuuri ning looduskultuuri, siin on võimalik vaimustuda ning maailma saladustesse süüvida, siin elavad inimesed mõtestavad ja loovad. Olen Tartu linnavolikogus seisnud selle mitmekesisuse hoidmise eest.

Ent mitmekesisus ei säili muutumatuna: kõik ei ole Tartus hästi. Me peame ambitsioonikamalt seisma selle eest, et tartlaste mõju loodusele ja kliimale oleks minimaalne. Me peame looma linna, mis kasutab nutikalt ära loodust ning on ilmapositiivne. Me peame tagama ka lisavajadustega inimestele Tartus väärika elu ning hubase kodu. Me peame korda tegema linna lasteaia- ja põhikoolihooned. Me peame tagama Tartu haridusasutustes õppimist toetava ning vaimset tervist hoidva keskkonna nii õpilastele kui ka õpetajatele.


Loodan, et saan tööd Tartu linnavolikogus jätkata ning seista elava Tartu eest. Järgneval neljal aastal volikogus loodan koos kaassotsiaaldemokraatidega…

1) alustada tegevusi Tartu parkide mitmekesisemaks muutmiseks ning algatada Suurpargi projekti;
2) kujundada Emajõe lõunakaldale katkematu kesklinnast Karlova sadamasse viiv roheline promenaad;
3) toetada igakülgselt südalinna kultuurikeskuse projekti;
4) pakkuda stipendiumi karjääri alustavatele õpetajaile;
5) jätkata Tartu lasteaedade ja koolide renoveerimist eelarvestrateegia ajakava alusel ning taotleda lisavahendeid renoveerimise tempo tõstmiseks;
6) luua kõigile avatud võimalused väärkäitumisest teavitamiseks ning tagada vihjete sõltumatu käsitlemise, austades teavitaja soovi jääda anonüümseks ning kaitstes teda tagakiusamise eest.

Igal inimesel peab olema Tartus võimalik kasutada oma täit potentsiaali. Tartu kõigile!

On Tartu aeg!