Noored Sotsiaaldemokraadid: riik peab tooma prügimajandusse drastilisi muutusi

Noored Sotsiaaldemokraadid valisid nädalavahetusel toimunud kongressil presidendina jätkama Joosep Vimma ja uueks asepresidendiks Elina Kersa. Kongressil võeti vastu ka poliitiline avaldus, millega nõutakse riigilt samme prügisorteerimise ja taaskasutuse tõhustamiseks.

Poliitilise avalduse tekst:

Eestis tekib aastas iga elaniku kohta 376 kg olmejäätmeid. See on sama palju kui kaaluvad kokku neli hiidpandat. Kuigi toodame olmeprügi Euroopa keskmisest veidi vähem, oleme kahjuks tõusutrendis, samal ajal kui enamik Euroopast on prügitootluses saavutanud stabiilsuse. Positiivse külje pealt võib välja tuua, et võrreldes kümne aasta taguse ajaga oleme drastiliselt vähendanud jäätmete ladestamist. Sellega aga head uudised lõppevad.

Eurostati andmetel taaskasutame vaid 32% olmeprügist. See toob ilmselt järgmisel aastal Eestile kaela 100 miljoni euro suuruse trahvi, sest oleme kokku leppinud võtta uuesti ringlusesse vähemalt 50% olmeprügist. Eesti riik ei ole suutnud siin astuda otsustavaid samme, et olukorda lahendada ja meid tõeliste sammudega ringmajanduse suunas viia. Täna meil prügi olulisel määral ei väärindata, vaid kütame sellega eelkõige ahju.

Märgiline on seegi, et Tallinna linnavalitsus on otsustanud viia jäätmekäitluse ettevõtlusvaldkonna alla. See näitab, et Eesti rahvarohkeimas omavalitsuses vaadatakse prügiga tegelemist läbi ettevõtluse prisma, mitte keskkonnasäästu seisukohast. Noored Sotsiaaldemokraadid mõistavad hukka riigi ja pealinna hooletu suhtumise ning saamatud sammud keskkonnahoidu ja jäätmete taaskasutusse.

Kuigi prügi sorteerimine on lõpuks iga indiviidi vastutada, ei tohi riik ja kohalikud omavalitsused vaid näilisi lahendusi luua. Inimeste jaoks ei ole täna prügi sorteerimine lihtne, kasulik ega alatihti ka loogiline.

Noored Sotsiaaldemokraadid kutsuvad üles riiki koostöös kohalike omavalitsustega astuma järske ja konkreetseid samme ringmajanduse suunas. Jäätmekäitluses ei tohi seada prügivedajate ja -töötlejate ärihuvisid keskkonnahoiust ettepoole. Sorteerimine peab olema lihtne ja oluliselt odavam kui selle tegemata jätmine. Pakenditele tuleb edaspidi märkida, millena neid sorteerima peab ning sorteerimiskonteinerid peavad olema kõigile kodulähedased.

Lisainfo:
Joosep Vimm
5220214