Noorsotsid valisid uued juhid

Laupäeval, 12. mail 2018 toimus Ametiühingute Keskliidu konverentsikeskuse Noorte Sotsiaaldemokraatide kongress.

Kongressil kuulati juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni aruandeid, kinnitati 2017. majandusaasta aruanne ning valiti organisatsioonile uued juhid.

Noorte Sotsiaaldemokraatide presidendiks osutus valituks Joosep Vimm. I asepresidendiks valiti Barbara Brigita Oja. II asepresidendiks valiti Madis Roodla.

Jõudu ja edu uuele juhatusele!