Pavel Prokopenko: Oma tegemata tööd riigi kraesse ajada on silmakirjalik

Hiljuti ilmus Põhjarannikus lugu sellest, et õiguskantsler Ülle Madise saatis oma tööülesannetest lähtuvalt Jõhvi endise vallavolikogu esimehele Niina Neglasonile kirja, osutades mõnedele sotsiaalteenuste määrustele, mis olid kas reguleerimata või hoopiski seadustega vastuolus.

Kuna õiguskantslerile laekus Jõhvi elaniku mure hooldaja määramise osas, ei saanud vastutustundlik ametnik seda tähelepanuta jätta.

Ehkki Neglason tunnistas ombudsmani nimetatud vigu, tõi ta vastuseks saadetud kirjas esile hoopis seadusandliku võimu auke sotsiaalpoliitikas ning toonitas, et Eestis on raske leida kohalikke omavalitsusi, kus eelnimetatud probleemid puuduksid. Minu seisukoht on, et selline hoiak on vastuvõetamatu ja vale.

Ma ei väida, et Niina Neglasoni rõhutatud probleemid ei eksisteeri. Küll aga on ta püüdnud jätta muljet, justkui valitsuse seadusemuudatused sunnivad kärpima valla eelarvet. Valitsusevastane käitumisviis võis olla alateadlikult tingitud Neglasoni reformierakondlikust taustast [ta on olnud selle erakonna liige]. Reformierakond paistab praegu silma nürimeelse ja äärmiselt populistliku retoorikaga praeguse valitsuse tegevuse suhtes.

Neglason kurtis, et näiteks matusetoetuse arvestamine ei vastanud tegelikele vajadustele ja on valesti arvutatud, mistõttu peab poliitikute poolt lubatud 250 euro suurusele matusetoetusele valla eelarvest raha juurde lisama. Miks ei märkinud ta seejuures, et Jõhvi valla eelarve on oluliselt kasvanud? Mainimata jäi tulumaksumäära muudatus, tänu millele laekub kohalikele omavalitsustele tulumaksust protsentuaalselt rohkem raha.

Neglason puudutas ka inimeste fiktiivseid elukohtade registreerumise teemat. Ta tõi näiteks, et Tallinna elanikele mõeldud tasuta ühistransport on viinud olukorrani, kus Ida- Virumaalt pealinna tööle käivad inimesed kirjutavad end mugavuse mõttes Tallinnasse sisse, ent faktiliselt elavad peredega Ida-Virumaal.

Sellega asetab Jõhvi vald oma vead mõistlikuma poliitikaga omavalitsuse õlgadele, kes võrreldes Ida-Virumaa kohalike politikaanidega hoolivad kohaliku omavalitsuse heaolust ning sellest, et linna või valda laekuks rohkem tulumaksu ning elanike rändesaldo oleks järjepidevalt positiivne.

Jõhvi valla pädevuses on pakkuda soodustuste ja toetuste kaudu elanikele neid tingimusi, millega nad oleksid nõus Jõhvi registreerituna jääma.

Ma ei saa aru, miks teatud kohalikud liidrid ajavad vaenulikku poliitikat valitsuse vastu. Kohaliku omavalitsuse edu saladuseks on koostöö keskvalitsusega ja teiste omavalitsustega. Meie regiooni omavalitsusüksuste esindajad peavad olema meie maakonna maine parandamise peamised eestvedajad.

Konstruktiivsele kriitikale vasturääkimine on ebaprofessionaalne ja mainet rikkuv. Kui volikogude esimehed, vallavanemad ja linnapead endast riiklikul tasandil märku ei anna, siis ei võta ka valitsus Kirde-Eestit kunagi fookusesse.

 

Pavel Prokopenko, Noored Sotsiaaldemokraadid juhatuse liige