Poliitiline avaldus: Uus valitsus ei tohi naasta neoliberaalse kasinuspoliitika juurde

Reformierakonna võimult tõrjumisega 2016. aastal löödi esmakordselt peale taasiseseisvumist mõrad parempoolsesse majandusdogmasse, mida iseloomustasid madal riigivõlg, nominaalses tasakaalus riigieelarve, ebaõiglane maksukoormuse jaotus ning idee, et vähemkindlustatud ja puuetega inimesed peavad hakkama saama sisuliselt ilma riigi abita.

Äsja ametisse astunud valitsus, eesotsas reformierakonna juhi Kaja Kallasega, on seadnud eesmärgiks viia riigieelarve taas tasakaalu ning seda loomulikult ühiskonna arvelt. Lubatud maksurahu kontekstis on see saavutatav vaid ühel viisil – naastes neoliberaalsete kasinusmeetmete juurde. Meetmete, mille tagajärjel suurenes eelmises kriisis enneolematu kiirusega töötus, majanduslik ebavõrdsus, halvenes avalike teenuste kättesaadavus ning kolis inimväärika sotsiaalkaitsesüsteemiga naaberriiki 50 tuhat alatasustatud Eesti töölist. Meetmete, mille esimesi märke on näha juba koroonaepideemia tõttu töö kaotanud lapsevanemate vanematoetuste kärpimises.

Noored Sotsiaaldemokraadid taunivad uute kasinusmeetme rakendamist, mis süvendavad Eesti niigi kriitilist majanduslikku olukorda ning aeglustavad oluliselt sellest taastumist. 

Kasinuspoliitika väidetavaid eeliseid on tänaseks diskrediteerinud enamik tõsiseltvõetavatest majandusteadlastest ja majanduslikest organisatsioonidest, sealhulgas neoliberaalse majanduspoliitika poolest tuntud Rahvusvaheline Valuutafond. Nende tehtud uuringud on ühemõtteliselt kinnitanud, et kasinusmeetmed aeglustavad majanduse taastumist, suurendavad ebavõrdsust ning mõjuvad laastavalt vähemkindlustatud inimeste elukvaliteedile. 

Majanduskriisis ei saa kärpida riigipoolsed investeeringuid ega sotsiaalkaitsekulutusi, kuna need tagavad puhvri eraturgu tekkinud augule ning leevendavad sissetulekute vähenemisest tulenevaid raskusi. Eesti ei vaja majanduskriisist taastumiseks kasinust, vaid julgelt vasakpoolset majanduspoliitikat, mis näeb ette sotsiaalkaitse laiendamist, üürimaksete moratooriumit sissetuleku kaotanud elanikkonnale ning tööliste senisest laialdasemat kaasamist majanduslikku koordineerimisse ja otsustusprotsessidesse läbi ametiühingute. 

Suurenenud sotsiaalkaitsekulude tasumiseks tuleb suurendada maksudest saadud tulu, nihutades maksukoormust jõukama elanikkonna poole, keda kõrgemad maksud oluliselt vähem mõjutavad. Euroopas jätkuvalt madalaima riigivõlaga riigina on mõistlik jätkata laenu võtmist kriisist väljumise perioodiks.

Noored Sotsiaaldemokraadid tunnustavad uut koalitsiooni vihaõhutava partei võimult tõrjumise ning naiste ajaloolise esindatuse eest riigi juhtpositsioonidel. Kuigi suhtume konstruktiivselt ametisse astunud valitsusse, ei kavatse me teha järeleandmisi madalapalgaliste, puudega või muude toimetulekuraskustega inimeste heaolu arvelt.

Solidaarse Eesti eest!