Pöördumine: Tartu LGBT+ vabaduse alaks.

Noorte Sotsiaaldemokraatide eestvedamisel ja Noor Eesti 200 toetusega pöördusime Tartu linnavolikogu poole sooviga, et Tartu linnavolikogu võtaks esimese linnana Eestis Euroopa Liidu LGBT+ vabaduse resolutsiooni vastu ning kuulutaks end LGBT+ vabaduse alaks.

Ühtlasi on meil kurb, et Reforminoored, Kesknoored ja Noored Rohelised keeldusid pöördumisega liitumast ja seeläbi tugevat signaali sallivama ja kaasavama linnaruumi nimel andmast. Tartu kui heade mõtete linn on paljudes valdkondades Eestile eeskujuks. Oleme veendunud, et ka siin saab Tartu olla ülejäänud Eestile juhtnööriks.
Avaldame pöördumise teksti täismahus:

Lugupeetud Tartu linnavolikogu liikmed! Lugupeetud volikogu esimees!

Pöördume Teie poole lõppenud uhkusekuu vaimus ettepanekuga luua sallivama, kaasavama ja turvalisema linna kõigile Tartu elanikele. 20. juunil toimunud noorte sotsiaaldemokraatide poolt korraldatud Heameeleavaldusel „Armastuse ees on kõik võrdsed” avaldasid tartlased laialdaselt ja selgelt toetust soo- ja seksuaalvähemuste õiguste kaitseks.

Oli suur rõõm näha lisaks elanikkonna toetusele ka toetust nii valitud rahvaesindajatelt kui ka erinevate erakondade esindajatelt. Muuhulgas esines ka sõnavõtuga Tartu linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski, kes lubas Tartus seista LGBT+ kogukonna nähtavuse, kaasatavuse ja turvalisuse eest. Andsime heameeleavaldajate nimel üle soovi kuulutada Tartu LGBT+ vabaduse alaks.

  1. märtsil 2021 kuulutas Euroopa Parlament vastusena Poola ja Ungari homofoobsele poliitikale terve Euroopa Liidu ala LGBT+ vabaduse tsooniks. Seda olulist ja alaloolist otsust tuleb viia kohalikule tasandile võttes arvesse kohalike LGBT+ kogukondade vajadusi ja soove. Selle eesmärgiga on Euroopa Sotsialistlik Partei (PES) loonud resolutsiooni, mida kohalikud omavalitsused saavad vastavalt enda kohalikule ja piirkondlikule kontekstile kohandada ja vastu võtta. Lisasime näidisresolutsiooni manusena.

Usume, et Tartu kui heade mõtete linn oleks ülejäänud Eestile eeskujuks võttes vastu antud resolutsiooni ja kuulutades end LGBT+ vabaduse alaks. Üheskoos loome kõigile sallivama, võrdsema ja hoolivama Tartu!

/allkirjastatud digitaalselt/
Jens Jaanimägi
Heameelavalduse korraldaja,
Noorte Sotsiaaldemokraatide juhatuse liige

Noorte Sotsiaaldemokraatide nimel:
/allkirjastatud digitaalselt/
Õnne Paulus
President

Noor Eesti 200 nimel:
/allkirjastatud digitaalselt/
Anna Maria Treifeldt
Esimees