Võrdsust, mitte ainult lilli.

Ehkki naised moodustavad pool Eesti ühiskonnast, seisavad sajad naised igapäevaselt silmitsi diskrimineerimise ja häbistamisega. Alates ohvrisüüdistamisest klaaskuristikuni*, peavad eri positsioonidel seisvad naised taluma pidevaid kommentaare, millel puudub sisu, konstruktiivsus ning inimväärikus.

Naistele seatud kõrged ühiskondlikud ootused nii välimuse, käitumismaneeri kui karjääri ja laste saamise vallas on rõhuvad ning nende täitmata jätmisel langetakse ohtra kriitika ohvriks.

Kord aastas tähistatav naistepäev toob paljude naiste vaasidesse lilled ja näppu kommikarbid. Süsteemsed probleemid jäävad aga lahendusteta.

Välja tuleb juurida probleemide põhjus ja tagajärg: vähendades soolist palgalõhet, vähendame naistevastast vägivalda. Riigile, mis soovib end pidada arenenud maaks, ei tohiks 21,7-protsendine sooline palgalõhe olla aktsepteeritav.

Vajame palkade avalikustamise kohustust nii ava- kui erasektorile, koolitusi ning riiklikku toetust organisatsioonidele, mis tegelevad naistevastase vägivalla, menstruaaltarvikute kättesaadavusega ning teadlikkuse tõstmisega.

Tähistagem, hoidkem ning väärtustagem naisi iga päev!


*Naise juhiametisse määramine kriisiolukorras või läbikukkumisele määratud situatsioonis

Võimalused naiste toetamiseks leiad siit:

Eesti Naiste Varjupaikade Liit
EE722200221047713249

Kristel Rannaääre
EE571010011710207224
Hügieenitarvete jagamine finantsiliselt vähekindlustatud inimestele, selgitusse lisa “Solidaarne naistepäev”

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus
EE912200221019998649