Leinapäeva avaldus

Sel leinapäeval mälestame kõiki, kes represseeriva nõukogude režiimi tõttu 80 aastat tagasi kodumaalt ära küüditati. Kuivõrd oleme ajaliselt sündmusest kaugel, jääb see meie südametele lähedale. Eestlastena, olles maailmas väikerahvas, oleme siiski hingelt suured ning ühine mälestus ajast, mil me ei saanud oma elu ise määrata jääb haavaks meie ühisesse mällu. 

Mälestame, sest see mälestus jääb meile ja teistele hoiatuseks, mis juhtub, kui represseeriv ideoloogia võimule tuleb. Noorte Sotsiaaldemokraatidena leiame, et sellised teod pole kunagi vabandatavad ning võtame selle päeva, et ühiselt meie kaasmaalastega leinata neid, kelle elud Nõukogude Liidu poolt rööviti. 

Seetõttu kuitahes suureks meie riik hingelt ei saaks, ei tohi me unustada kuritööd ja hävingut, mida toob endaga kaasa totalitaarne ideoloogia ning kui laastavalt see mõjub. Seisame alati demokraatia ja eestlaste enesemääramisõiguse eest ning kuutsume teisi noortekogusid üles mälestama ühes neid, kelle elud kildudeks purustati.