Meie

Oleme noored keda ühendab soov Eesti elu paremaks teha. Meid kõiki ühendavad sotsiaaldemokraatia põhiväärtused- võrdsus, solidaarsus ja õiglus.

Noortel sotsiaaldemokraatidel on kaks eesmärki:
  • Sotsiaaldemokraatliku mõtteviisi levitamine, et Eestist kujuneks põhjamaine heaoluühiskond.
  • Oma liikmete harimine, kujundamaks neist täisväärtuslikke kodanikke, kes mõistavad ühiskonna toimimist ja hoolivad selle käekäigust.

Me ei mõõda noore edukust ainult rahas, vaid peame oluliseks head haridust, turvalist töökeskkonda, eneseteostuse võimalusi, läbisaamist naabrite vahel. Meid leiab igast maakonnast, ühtekokku on Eestis üle 3000 noorsotsi.

Sotsiaaldemokraatia on keeruline maailmavaade, mis ei põhine ühetaolistel lahendustel kõigile, vaid püüab luua tasakaalu ja võrdseid võimalusi, vastavalt inimese või ühiskonna vajadustele.
Sõna sotsiaaldemokraatia koosneb kahest väärtusest- sotsiaalsus ja demokraatia. Sotsiaalsus tähendab meie jaoks hoolivust, inimese märkamist ja soovi teda abistada, et elaksime ühiskonnas kus saame üksteisele toetuda.

Demokraatia on radikaalne demokraatia, see tähendab demokraatia rakendamist kõigis tegemistes. Meie ideaal on kokkuleppeühiskond, mis põhineb usaldusel ja huvide vahendamisel, kus inimesed ei räägi kaasa ainult valimistel, vaid igapäevaselt.

Selleks koolitame oma liikmeid, pakume kõigile eneseteostuse- ja arendamise võimalusi ning selgitame enda seisukohti.

Kontakt: noorsots@noorsots.ee