Viis lahendust koroonakriisile

Kohtusime esmaspäeval Reforminoortega seoses sotsiaalmeediapostitusega, milles kritiseerisime valitsuse koroonapoliitikat.

Avaldame viis Reforminoortele esitatud ettepanekut ning loodame siiralt, et nad viiakse ellu.

1. Kommunikatsioonipööre

On kahjuks puudunud administratiivne ja poliitiline tahe [koroonakriisiga seonduvaid] probleeme lahendada.

riigikontrolör Janar Holm

Vaktsineerimishõlmatuse parendamiseks tuleb luua riigiasutustest eraldiseisev kommunikatsioonistaap. Kommunikatsioon peab olema tsentraliseeritud ning korraldatud kooskõlas reaalpoliitikaga. Vaktsineerimiskampaania peab olema parteipoliitikast täielikult eraldatud. Kommunikatsioon peab olema selgesõnaline, kindel ja järjepidev.

2. Tervisevautšerid

Toetame Jevgeni Ossinovski ettepanekut anda pensionieas vaktsineeritud inimesele 250 eurot hambaraviraha. Toetame ka vautšeri kehtivuse laiendamist füsioteraapiale. Ettepanek suurendaks vaktsiinihõlmatust vanemaealiste hulgas, vähendades koormust tervishoiusüsteemile.

3. Noorte andmekaitse

12-15-aastastest on vaktsineeritud ca 53%. Madala vaktsineerimismäära taga on skeptilised lapsevanemad, kellest mõni keelab lapsel end vaktsineerida. Digiloos tuleb lapse vaktsiinipass vanemate andmetest eraldada. Alates 14. eluaastast peab olema vabadus end vaktsineerida.

4. Uus kampaanialähenemine

Vaktsiiniskeptikud on kommunikatsioonikampaanias ainulaadne sihtgrupp, kes vajab ka vastavat kommunikatsiooni. Skeptikute veenmiseks tuleb kampaania depolitiseerimisele lisaks rõhutada isamaalisi väärtusi — vaktsineerimine aitab hoida kaaskodanike tervist ja tervishoiusüsteemi.

5. Kohalik koostöö

Kommunikatsioonijuhid peavad kaasama kohalikke omavalitsusi, et riiklik sõnum jõuaks tõhusalt kohale ka lokaalselt. Eri omavalitsustes tuleb kasutada eri kommunikatsioonivorme ning -vahendeid ja kaasata usaldatud kohalikke tegelasi.

Koostöös kohalike omavalitsustega tuleb vaktsineerimisvõimalus anda igale Eesti elanikule — ka maakohtades — ning kindlustada, et sellekohane teave jõuab iga kui viimase inimeseni.