Noorsotsid valisid uue juhtkonna!

Noorte Sotsiaaldemokraatide XXIX kongress toimus 30. jaanuaril 2022 Tartus.

Presidendiks valiti Eliis Lelov ning asepresidentideks Robert Kiisler ja James Rock.

Volikogu täiendavateks liikmeteks valiti Linda Triinu Altnurme, Paula Jürgens, Felix Oliver Kuuse, Daniel Maiste ja Linda Marie Zimmer.

Revisjonikomisjoni liikmeteks valiti Kennedy Mölder, Aries Puusepp ja Uku Villem Tuuling.

Presidendi ja asepresidentide mandaadid kehtivad kaks aastat. Volikogu täiendavate liikmete ning revisjonikomisjoni liikmete mandaadid kehtivad üks aasta.