Noorsotside uus juhtkond soovib head töörahvapüha

Noorte Sotsiaaldemokraatide XXX kongress toimus 30. aprillil 2022 Tallinnas.

Presidendiks valiti Õnne Paulus ning asepresidentideks Robert Kiisler ja Andreas Põšnograjev.

Volikogu täiendavateks liikmeteks valiti Linda Triinu Altnurme, Paula Jürgens, Daniel Maiste, Aries Puusepp ja Linda Marie Zimmer.

Revisjonikomisjoni liikmeks valiti Kennedy Mölder.

Presidendi ja asepresidentide mandaadid kehtivad nüüdsest ühe aasta. Volikogu täiendavate liikmete ning revisjonikomisjoni liikmete mandaadid kehtivad samuti ühe aasta.