Tartu näitab riigile eeskuju.

Peaaegu aasta tagasi algatasid Noorsotsid koos sotsiaaldemokraatide Eveliis Padari ja Natalie Metsaga naistepäeva puhul petitsiooni, milles nõuti paremat ligipääsu menstruaaltarvikutele ning nendega seotud rahapuuduse vähendamist.

Muuhulgas taotlesime petitsiooniga tasuta menstruaaltoodele tagamist koolides. See punkt kajastus ka meie valimisprogrammis möödunud aasta kohalikel valimistel.

Petitsioon kogus mullu 3256 allkirja ning jõudis arutelule ka riigikogu sotsiaalkomisjoni.

Paraku ei pidanud enamik komisjoni liikmetest elementaarsete hügieenitarvete ligipääsu tagamist oluliseks.

Erinevalt riigikogust on menstruaalvaesuse tõsidusest saanud aru sotsiaaldemokraatide kaasjuhitud Tartu linnavalitsus, kes paigaldab esimese kohaliku omavalitsusena Eestis oma haldusalale kuuluvatesse koolidesse tasuta hügieenisidemed.

Tunnustame ajaloolise tähtsusega algatuse eest nii Tartu linnavalitsust kui linnavolikogu. Erilist tänu avaldame ka Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni kuuluvale linnavolinikule Eveliis Padarile ja noorsotsist linnavolinikule Karl Aaron Adsonile vastavalt teema eestvedamise ja Noorsotside KOV valimiste programmi olulise punkti täideviimise eest.

Noorsotsid täidavad oma lubadusi.

Loodame, et Tartust saab esimene pikas nimekirjas omavalitsustest, mis peavad oluliseks inimeste põhivajadusi ja nende tagamist sõltumata inimese majanduslikust olukorrast.

Töötame selle nimel, et sarnased algatused võetaks ette ka teistes sotsiaaldemokraatide juhitud omavalitsustes.