Töötajatele lisapuhkepäevad.

Eesti kalendris on 12 riiklikku tähtpäeva, mil inimesed ei pea tööle minema. Sellel aastal langevad aga pooled neist nädalavahetusele. Seega saavad töölised kätte vaid pooled lubatud puhkepäevadest.

Noored Sotsiaaldemokraadid toetavad koos Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ühe vaba päeva andmist iga nädalavahetusele sattunud riigipüha eest.

Eesti inimene töötab rohkem, kui mujal Euroopas. Mitme valdkonna töölisi vaevab krooniline üleväsimus. Töötajad peavad saama oma väljateenitud puhkepäevad ning nende arv ei tohi sõltuda kalendrilotost.

Seaduses sätestatud vaba aeg, mida veeta pere ja lähedastega, ei tohiks sõltuda kalendrist või tööandjatest.

Lauri Läänemets, Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees

Puhanud ja õnneliku inimese töö on efektiivsem ja jätkusuutlikum. Selmet seda ära kasutada, korjavad ettevõttedtöötajate arvelt endale lisatööpäevi. Ettepanekut täiendavateks puhkepäevadeks toetab teiste hulgas ka Eesti Ametiühingute Keskliidu president Peep Peterson:

Üleväsimust on töötajatel järjest enam. Majandus arvab, et peab kõik toimingud tegema nii, nagu on seni teinud. Tööandjatel on mõtlemine laisavõitu, peaks olema rohkem läbirääkimisi töötajatega.

Antud ettepanekut on rakendanud juba mitmed Euroopa riigid, sealhulgas Hispaania, Belgia, Iirimaa ja Luksemburg. On aeg teha seda ka Eestis.

Solidaarse Eesti eest!