Tõnis Müürsepp: tasustamata praktika kui kaasaegne orjatöö

Käesoleval õppeaastal õpib kutse- ja kutsekeskhariduses kokku pea 37 000 õpilast, kellel on kohustuslik läbida õpingute jooksul aastas mitu nädalat praktikat, mis on tihti tasustamata. Teisisõnu peavad tudengid olema õppetöö kõrvalt tasuta tööjõuks ettevõtetele, kes selle arvelt kasumit teenivad. Läbi ajaloo on sellist tasuta töö tegemise kohustust tuntud ka teise, pisut tabavama nimega – orjus.

Praktika eest mittemaksmine annab ettevõttele võimaluse saada tööjõudu mitte sentigi kaotamata. 

Eesti Raamatupidamis- ja Maksuportaali (RMP) avaldatud artikli andmetel peavad õppeasutused maksma ettevõttepoolsete juhendajate tasu, mis võib olla kuni 50% riikliku koolitustellimuste koolituskoha maksumusest. Töötukassa poolt praktikandi saanud asutus saab ka juhendamistasu: päevas 23,76 eurot esimesel kuul (475,2 eurot kuus), 17,82 eurot teisel kuul (356,4 eurot kuus) ning 11,88 eurot kolmandal ja neljandal kuul (237,6 eurot kuus). See tähendab, et praktikaasutus võib saada praktikandi kohta neljakuulisel perioodil pea 1300 eurot. Ettevõtetele on äärmiselt tulus võtta endale praktikante kasumi suurendamiseks. Töötukassa maksab enda praktikantidele lisaks stipendiumit ligikaudu 4 eurot päevas, mis teeb kuus keskmiselt 80 eurot, mis on oluliselt väiksem kui tööandja tasu.

Kui maksta praktikantidele palka, annaks see õppuritele rohkem motivatsiooni kutseasutusse õppima minna. 

Edasiõppijatele on kool kõige esimene aste iseseisvuse ja vabaduse poole teha enda otsuseid. Paljud õppurid elavad koolide poolt pakutud ühiselamutes, kus tuleb alati kasuks natuke rohkem lisaraha teenida, et ennast üleval pidada. Tihtipeale peavad õppijad kooli kõrvalt veel tööl käima, et aina kasvavate hindade ja ühiselamute üürihindadega sammu pidada. Praktikal saadud palk annaks õppuritele rohkem iseseisvust ning tunde “päris elust”. Lisaks on praktikandid just need inimesed, kes riigi kõige vajalikumaid ja raskemaid töid tulevikus tegema hakkavad. Kui praktikantidele maksta nende tehtud töö eest, annaks see ka tulevikus noortele rohkem huvi ja motivatsiooni üldse kutsekeskharidus koolidesse õppima minemiseks. 

Eesti võiks võtta eeskuju Taanist

Erinevalt Eestist makstakse Taanis praktikantidele töötasu üpris väärikalt. Uuringud näitavad, et praktikantidele makstakse keskmiselt 280 000 Taani krooni (38 000 eurot) aastas ehk 132 Taani krooni (17 eurot) tunnis. Palga määramisel arvestatakse praktikandi vanust ja töökohta, kus praktikat tehakse. Kindlasti tuleb arvesse võtta ka Taani kõrgemaid makse ja elamiskulusi, kuid isegi siis jääb praktikantidele rohkem raha kätte kui isegi osadele täiskohaga töötavatele inimestele. 

Tõnis Müürsepp,

Noorte Sotsiaaldemokraatide tegevusjuht