Noorsotsid tegid ettepaneku erakondade noortekogudele alustada erakonnnaseaduse muutmise survestamisega

Noorsotside volikogu pöördus IRLi, Keskerakonna ja Reformierakonna noortekogude
poole ettepanekuga leppida kokku ühises seisukohas erakondade rahastamise
muutmise osas ning asuda seejärel erakondi eesmärgi saavutamiseks survestama.

„Erakondade noortekogusid ei seo minevikuteod ega kokkulepped, samas oleme
piisavalt tugev jõud erakondade mõjutamiseks. See ei ole punkti korjamise teema,
vaid küsimus noorte väärtushinnangutes ja soovis tegutseda keskkonnas, kus
võistlevad ideed ja visioonid, mitte raha ,“ ütles Noorte Sotsiaaldemokraatide
president Lauri Läänemets.

Noorsotside arvates on põhilised probleemkohad puudulikus järelevalves
erakondade tegevuse üle, kus järelvalvet teostaval komisjonil puuduvad volitused
läbi viia põhjalikku uurimist. Seaduse rikkumisel puuduvad karistused või on need
liiga leebed ning valimiskampaaniate mahud on liiga suured, ohustades erakondade
sõltumatust ja varjutades reklaami taga paiknevaid ideid.

“Usume, et taolised muudatused teevad poliitika avatumaks, inimesekesksemaks
ning vabastavad erakonnad sunnist kulutada tihti üle jõu käivalt suuri summasid
valimisreklaamile. Valimised peavad olema ideede ja maailmavaadete debatt, mitte
reklaamifirmade mõjutuskunsti näitamise koht,” ütles noorsotside president Lauri
Läänemets.

Muudatused soovivad noorsotsid sisse viia juba Riigikogus menetluses oleva
rakonnaseaduse muutmise seaduse (44 SE) ja Euroopa Parlamendi valimise
seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse,
Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (186 SE I) kaudu.

Augusti lõpuks ootab põhiseaduskomisjon vabaühendustelt ja erakondadelt
ettepanekuid erakondade rahastamise ja sellega seonduva korrastamiseks.