Karl Kirt: Noorte tööpuudus kasvuteel


Statistikaamet avaldas täna uued andmed 2013. aasta esimese kvartali tööpuuduse kohta. Tööpuudus alla 25-aastaste seas on taas tõusuteel ning see märk ei ole sugugi hea.

Kui viimastel kvartalitel on üldjoontes olnud keskmine tööpuudus langustrendis, siis viimaste andmete valguses on eelmise kvartaliga tõusnud noorte tööpuudus 23,1%ni. Veel 2012. aasta IV kvartalis oli noorte tööpuudus 19,3%. Seega on noorte tööpuudus tõusnud viimase 3 kuuga ligikaudu 4%.

Statistikaamet annab teada, et 61% 15-24 aastastest noortest on Eestis majanduslikult mitteaktiivsed. Mitteaktiivsed on peamiselt need noored, kes tegelevad täiskoormusel õppimisega. Umbes 51 000 noort oli esimesel kvartalil tööga seotud, 16 000 noort aga töötud.

Kuigi üldine statistika on jällegi muret tekitav, on siiski hea meel selle üle, et pikaajaliste töötute hulk pole tõusnud. See annab lootust, et pikaajaliste töötute hulk hakkab lähiajal langema või jääb vähemalt samale tasemele. Samal ajal lisandunud suur töötute hulk ei ole väga hea näitaja.

On selge, et 16 000 noort töötut inimest on Eesti majanduse kasvule pärssivaks faktoriks ning selleks, et noored inimesed ei lahkuks Eestist väljavaadete puudumise tõttu, tuleb neile leida kiiresti rakendust. Muidugi peab ka iga inimene ise vaeva nägema, et leida endale sobiv väljund, kuid tihti sellest ei piisa. Murekohtadeks on ka asjaolu, et noored pöörduvad harva Töötukassa poole, mis pärsib oluliselt noorte võimalust abisaamiseks. Põhjuseid on selleks palju: ajaline kulukus, keeruline bürokraatia, teadmatus ja Töötukassa maine.

Veebruarikuus võtsid Euroopa sotsiaalministrid vastu noortegarantii soovitusena liikmesriikidele, mida paljud Euroopa liidu liikmesriigid s.h Eesti planeerivad rakendama hakata. Noortegarantii annab alla 25-aastastele töötutele noortele kinnituse, et riik leiab neile soovi korral 4 kuu jooksul kas uue töökoha, edasiõppe võimaluse või praktika (ümberõppe) võimaluse. Hetkel on debatt garantii osas olematu. Loodetavasti pärast suve tuleb teema taas päevakorda, sest vastasel juhul jääb garantii rakendamine liiga hiljaks (arvestades, et järgmisel aastal hakkab uus ELi rahastusperiood).

Tuleb loota, et lähiajal tuleb taas päevakorda, kuidas vähendada noorte tööpuudust, sest see on Eesti majandusele piduriks ning me ei saa lubada mitte ühegi noore äraminekut Eestist, sest tulevikus on rahvastiku vananemise tõttu meil veelgi tugevam tööjõupuudus kui kunagi varem.

Published
Categorized as Blogi