Sotsid: väärikas kodu kõigile

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus soovib taastada üürielamute programmi, et toetada töökohtade loomist üle Eesti ja pidurdada rännet suurlinnadesse. Riiklike elamispindade ehitamisel soovib erakond keskenduda Eesti väikelinnadele ja maapiirkondadele.

Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul on Eesti kasin üüriturg Ukraina sõjapõgenike tõttu täiendava surve all, mistõttu tuleb rohkem panustada sellesse, et kodu oleks Eesti inimestele kättesaadav.

Seisame täna probleemi ees, kus saadaval ei ole piisavalt elamispindu — üürikorterid moodustavad umbes 20% eluruumidest. Samuti puuduvad Eestis suured professionaalsed üürielamute arendajad. Riigi roll on seista regionaalse tasakaalu eest, see on soodsam, kui ebamõistlikult kiire linnastumine.

Eelmisel korral toetusi taotlenud ja nende eest üürimaju rajanud omavalitsusjuhid on kinnitanud, et üürimajade projekt oli edukas ning ükski korter ei seisa täna jõude. Samuti on mitmes piirkonnas valmisolek elamute ehitamiseks.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond esitab üürielamute programmi taaskäivitamiseks oma ettepanekud valitsusele lähiajal.

Väärikas kodu on inimlikkuse küsimus.

Published
Categorized as Uudised